Evropska investiciona banka – zajmovi za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i lokalnu samoupravu

Evropska investiciona banka odobrila je 2002, 2004. i 2009. godine Republici Srbiji tri Apeks globalna zajma, u ukupnom iznosu od 315 miliona evra, za finansiranje malih i srednjih preduzeća i lokalne samouprave. Do kraja septembra 2011, sredstva tih zajmova su u potpunosti iskorišćena za finansiranje projekata 450 malih i srednjih preduzeća i 12 lokalnih samouprava.

Imajući u vidu veliku zainteresovanost za sredstva Apeks zajmova, Evropska investiciona banka odobrila je Republici Srbiji novi Apeks zajam od 250 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, kao i preduzeća iz oblasti automobilske industrije i medija.

Prva tranša od 150 miliona evra namenjenih finansiranju izvozno orijentisanih malih i srednjih preduzeća do 250 zaposlenih, prioritetnih projekata preduzeća bez obzira na broj zaposlenih, kao i preduzeća iz oblasti automobilske industrije i medija, u potpunosti je iskorišćena kroz 103 projekata krajnjih korisnika posredničkih banaka.

Iz druge tranše od 100 miliona evra, takođe namenjenih finansiranju izvozno orijentisanih malih i srednjih preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, do kraja maja 2014. Evropskoj investicionoj banci upućeno je na odobrenje 38 projekta, u iznosu od 95,0 miliona evra. 

Uslovi kreditiranja:

 

Ročnost kredita: do sedam godina
Period počeka kredita: do dve godine
Kamatna stopa: fiksna ili varijabilna

 

Odbor za upravljanje, koji čine predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva privrede i Narodne banke Srbije, ocenjivaće usklađenost projekata koje odabrane finansijske institucije predlažu za finansiranje sredstvima zajma s ciljevima relevantnih strateških akata Vlade Republike Srbije.

Sredstva Apeks zajma plasiraju se krajnjim korisnicima preko sledećih posredničkih finansijskih institucija:

BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com)

CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (www.creditagricole.rs)

ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs)

ERSTE BANK (www.erstebank.rs)

EUROBANK(www.eurobank.rs)

FINDOMESTIC BANKA (www.findomestic.rs)

JUBMES BANKA (www.jubmes.rs)

KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)

OTP BANKA SRBIJA (www.otpbanka.rs)

PIRAEUS BANK (www.piraeusbank.rs)

PROCREDIT BANK (www.procreditbank.rs)

RAIFFEISEN BANKA (www.raiffeisenbank.rs)

RAIFFEISEN LEASING (www.raiffeisen-leasing.rs)

SBERBANK SRBIJA (www.sberbank.rs)

SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (www.societegenerale.rs)

SOGELEASE SRBIJA (www.sogelease.rs)

SRPSKA BANKA (www.srpskabanka.rs)

UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs)

Detaljnije informacije u vezi sa ovom kreditnom linijom mogu se dobiti preko navedenih posredničkih banaka i lizing kompanija, kao i u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne banke Srbije – Odsek za revolving kredite Republike Srbije (tel.: 011/333-8324, 333-8325, 333-8342).