Zajam nemačke razvojne banke KfW od 100 miliona evra za finansiranje poljoprivrede, energetske efikasnosti, obnovljive energije i opštinske infrastrukture

Nemačka razvojna banka – KfW odobrila je Republici Srbiji zajam od 100 miliona evra za finansiranje poljoprivrede, energetske efikasnosti, obnovljive energije i opštinske infrastrukture.

Namena zajma:

  • za poljoprivredu – finansiranje primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije (kupovina poljoprivrednog zemljišta, objekata, mehanizacije i opreme, stoke za uzgoj, ulaganje u razvoj organske poljoprivrede i proizvodnju voća i ulaganje u obrtni kapital u iznosu do 10% ukupnog iznosa zajma);
  • za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju – finansiranje rekonstrukcije, renoviranja ili opremanja malih i srednjih preduzeća i domaćinstava u Srbiji, što će smanjiti jediničnu potrošnju energije i emisiju CO2 za najmanje 20%;
  • za opštinsku infrastrukturu – finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sistema, kupovine vozila i mašina za pružanje komunalnih usluga i javni prevoz, rekonstrukcije ulica, izgradnje i obnove mreža električne energije, javnog osvetljenja i sistema za grejanje, izgradnje i obnove socijalne infrastrukture (škola, obdaništa, institucija zdravstvene zaštite itd).

Uslovi kreditiranja:

 

Iznos pojedinačnog kredita: za poljoprivredu nema ograničenja
za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju do 1.000.000 evra
za opštinsku infrastrukturu do 1.200.000 evra, s tim da vrednost pojedinačnog projekta na može biti veća od 2.500.000 evra
Ročnost kredita: do sedam godina
Period počeka kredita: do dve godine
Kamatna stopa: do visine stope koju posrednička banka naplaćuje na zajmove iz drugih izvora za iste namene

 

Sredstva KfW zajma raspoloživa su malim i srednjim preduzećima, opštinama, poljoprivrednim gazdinstvima i fizičkim licima preko posredničkih banaka:

 

ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs) pet miliona evra za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com) 30 miliona evra za poljoprivredu i 25 miliona evra za opštinsku infrastrukturu
PROCREDIT BANK (www.procreditbank.rs) 40 miliona evra za poljoprivredu

 

Detaljnije informacije u vezi sa ovom kreditnom linijom mogu se dobiti u posredničkim bankama, kao i u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne banke Srbije – Odsek za revolving kredite Republike Srbije (tel.: 011/333-8324, 333-8325, 333-8326).