Važni dokumenti Udruženja privrednih društava i preduzetnika Subotica “UPDPSU”

Udruženje privrednih društava i preduzetnika je dobrovoljno, nevladino udruženje pravnih i fizičkih lica osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti edukacija, unapređenja, povezivanja, razvoja uslova rada i zapošljavanja poslodavaca u privredi.

Delatnost udruženja je : 9499- delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Član Udruženja može biti svako fizičko i pravno lice koje prihvata ciljeve i Statut Udruženja.

Svojstvo člana stiče se potpisivanjem pristupnice i izjave o prihvatanju ciljeva i zadataka Udruženja, podnošenjem popunjene pristupnice Upravnom odboru i nakon odobrenja Upravnog odbora, izmirivanjem godišnje članarine.