Knjigovodstvene usluge u elektronskom obliku

Usluge koje pruža naša knjigovodstvena agencija su  primer savremenog nacina vođenja poslovnih knjiga putem intrneta, što znači, da je knjigovodstveni program instaliran u racunaru korisnika u preduzecu, ali istovremeno i u racunaru knjigovodstvene agencije.

Pored obavljanja naših usluga koje vršimo na „tradicionalni način“ (razmenom štampane dokumentacije) predlažemo Vam da zajednički iskoristimo nove tehnologije i internet servise kako bi uštedeli i ubrzali poslovanje, a što je bitno i ažurnost poslovanja podigli na najviši nivo kako bi ispoštovali kratke zakonske rokove.

Takav način omogućava, da korisnici u preduzeću i računovodstvenoj agenciji istovremeno pristupaju programu, knjigovodstvenim podacima i rade sa istim podacima, sa bilo kog mesta 24 sata dnevno. Ovakvim nacinom rada niste u obavezi da donosite svaki dan dokumentaciju u knjigovodstvenu agenciju, tj. da se dva puta sprovode ista knjizenja, jer knjigovodja pristupa preko interneta vašem racunaru i vašim knjigovodstvenim podacima I sprovodi knjiženja iz svoje kancelarije u vašem računaru.

 

Korisnici naših knjigovodstvenih usluga su zadovoljni jer :

  • U svakom momentu imaju uvid u pdv obračun,
  • U svakom momentu mogu da vide svoje obaveze,
  • U svakom momentu mogu da vide svoja potrazivanja,
  • U svakom momentu mogu da vide svoje zalihe robe I materijala,
  • U svakom momentu imaju proknjižen završni racun,
  • Mogu unapred da planiraju svoje poslovanje, jer su knjigovodstveni podaci ažurni.

 

Zbog bezbednosti podataka svaki korisnik programa ima svoju lozinku sa kojom pristupa programu. Knjigovodstvena agencija brine  za unos svih obračunskih podataka koji se menjaju u skladu sa  zakonima.

Svi podaci se automatski dnevno arhiviraju, zato ne morate da brinete da ćete izgubiti bitne poslovne podatke, istovremeno su podaci bezbedno arhivirani. U zavisnosti od potreba, vrlo jednostavno možete dodavati nove korisnike i određivati njihova prava.

Please Login to Comment.