Elektronski uvid u stanje na računima izvornih javnih prihoda koje evidentira lokalna poreska administracija

Sekretarijat lokalne poreske administracije Subotica obaveštava poreske obveznike da mogu preko Internet aplikacije na zvaničnom sajtu grada da pogledaju  svoje stanje na računima izvornih javnih prihoda koje evidentira lokalna poreska administracija.

Ukoliko želite koristiti ove usluge morate podneti zahtev za otvaranje korisničkog naloga, koji se može podneti preko Web aplikacije – „zahtev za otvaranje korisničkog naloga“. Pregled statusa zahteva može se izvršiti preko Web aplikacije – „provera statusa registracije“ (uz prethodno sačuvan identifikacioni broj prijave).

Korisnički nalog i lozinka se preuzimaju isključivo neposredno, na adresi Subotica, Trg Slobode 1, na prvom spratu, kancelarija broj 141, svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Korisnički nalog i lozinku može preuzeti lično obveznik ili ovlašćeno lice. Ovlašćenje za fizičko lice mora biti overeno, a ovlašćenje za pravno lice mora biti pečatirano i potpisano
od strane ovlašćenog lica firme.
http://www.subotica.rs/