Primena Zakona o zaštiti uzbunjivača

Usvajanjem Zakona predviđeno je uspostavljanje zaštite uzbunjivača, odnosno lica koje prijavi sumnju na korupciju ili druge nezakonitosti u poslovanju.

Zakonom se uspostavlja normativni okvir za borbu protiv korupcije, a istovremeno se ostvaruju i preuzete međunarodne obaveze čije je ispunjenje neophodno u procesu pristupanja EU.

Zakonom je uređen postupak uzbunjivanja, odnosno, regulisana su prava i obaveze kako uzbunjivača, tako i Poslodavaca. Zakon pruža zaštitu ne samo zaposlenima, već svim radno angažovanim licima, odnosno i licima koja obavljaju rad van radnog odnosa, ali i volonterima, pa i licima koja obavljaju određenu funkciju u Društvu.

Odredbama Zakona predviđene su obaveze Poslodavca u vezi sa uzbunjivanjem. Poslodavac je dužan da svim radno angažovanim licima dostavi pisano obaveštenje o pravima i obavezama u vezi sa ovim Zakonom, ali i da odredi lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem.

Takođe, ukoliko Poslodavac ima više od 10 zaposlenih, obavezan je da opštim aktom (pravilnikom) uredi postupak unutrašnjeg uzbunjivanja, te da pravilnik istakne na svojoj oglasnoj tabli. Ukoliko Poslodavac ima internet stranicu i ukoliko za to postoje tehnički uslovi, Poslodavac je dužan da pomenuti pravilnik objavi i na svojoj internet stranici.

Krajnji rok za donošenje opšteg akta poslodavca kojim će biti uređen postupak unutrašnjeg uzbunjivanja je 04.12.2015. godine. Kršenje odredaba ovog Zakona rezultira prekršajnom odgovornošću, a za Poslodavca koji je pravno lice kazne se kreću u rasponu od 50.000 do 500.000 dinara, odnosno za preduzetnika u rasponu od 20.000 do 200.000 dinara, dok se odgovorno lice u pravnom licu može kazniti kaznom vrednosti između 10.000 do 100.000 dinara.

Članovi UPDPSU koji žele da im se dostavi  Zakon i prateća dokumentacija  treba da pošalju Zahtev za dostavu dokumentacije iz Zakona o zaštiti uzbunjivača na  e-mail   info@updpsu.com .

UPDPSU

Please Login to Comment.