Ističe rok za predaju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu,  a nisu sastavila i dostavila svoje redovne godišnje finansijske izveštaje sa odgovarajućom dokumentacijom za 2014. godinu u skladu sa članom 33 i 34 ovog Zakona, da u utorak 30. juna 2015. godine ističe rok za dostavljanje ovih izveštaja.

Kao datum prijema redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja koji je sastavljen i dostavljen u Posebnom informacionom sistemu Agencije i potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, smatra se predaja finansijskog izveštaja 30. juna do 24 časa. Mikro pravna lica koja mogu redovne godišnje finansijske izveštaje za 2014. godinu predati i u papirnom obliku, kao datum predaje Agenciji smatra se datum predaje pošti, odnosno datum sa poštanske pošiljke.

Ovim putem obaveštavamo sve obveznike koji imaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona, da će Posebni nformacioni sistem Agencije biti na raspolaganju tokom sledeće nedelje, o čemu će i posebno biti obavešteni.

Informacije o prijemu i obradi svih vrsta izveštaja za 2014. godinu, obveznici mogu pratiti na ovoj internet strani, odeljak Finansijski izveštaji, link „Pretraga izveštaja za 2014“.
Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je i Info centar Agencije, na telefon broj 011 2023 350, kao i mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs