EXIT-Kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa

Poreski inspektori kontrolisali su rad ugostiteljskih objekata za vreme održavanja kulturno-muzičke manifestacije EXIT u Novom Sadu. Protiv privrednih subjekata kod kojih je utvrđeno da nisu poslovali u skladu sa propisima, Poreska uprava je pokrenula prekršajni postupak i istim je određena privremena mera zabrana obavljanja delatnosti.

Prema planu kontrole, 10. i 11. jula 2015. godine, izvršena je terenska kontrola poreskih obveznika-ugostitelja u okviru kulturno-muzičke manifestacije „EXIT“ u Novom Sadu. Kontrolisani su ugostiteljski objekti na Petrovaradinskoj tvrđavi, ali i na širem području grada Novog Sada. Od ukupno 38 kontrola, nepravilnosti su utvrđene kod 42,10% odnosno 16 poreskih obveznika. Shodno zakonskim propisima, kod svih obveznika kod kojih su utvrđene nepravilnosti pokrenut je postupak za utvrđivanje prekršajne odgovornosti i izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti.

Predmet kontrole bilo je evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa i angažovanje radnika suprotno propisima o radu. Kontrolom su obuhvaćeni svi objekti u okviru manifestacije EXIT, kao i ključni objekti na širem području grada Novog Sada.

Kontrolom evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa biće obuhvaćene i druge manifestacije u Srbiji.

Tekst preuzet sa sajta Poreska uprava .