Palić-kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa

Tokom vikenda, poreski inspektori kontrolisali su rad ugostiteljskih objekata za vreme održavanja filmskog festivala na Paliću.

U subotu i nedelju, 18. i 19. jula 2015. godine, u vremenu od kasnih poslepodnevnih do ranih jutarnjih sati, izvršena je terenska kontrola poreskih obveznika – ugostitelja u okviru Festivala evropskog filma na Paliću. Od ukupno 32 kontrole, nepravilnosti su utvrđene u 44% slučaja odnosno kod 14 poreskih obveznika. Zbog nepoštovanja propisa, protiv tih privrednih subjekata biće pokrenut prekršajni postupak dok će kod 10 poreskih obveznika biti izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti.

Predmet kontrole bilo je evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa i angažovanje radnika suprotno propisima o radu. Poreska uprava će i u narednom periodu nastaviti da sprovodi intenzivne mere kontrole rada privrednih subjekata.

Tekst preuzet sa sajta Poreska uprava.