UPS se zalaže za ukidanje KEPU knjige u veleprodaji

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, formiralo je radnu grupu za pripremu teksta radne verzije Pravilnika o evidenciji prometa. Članovi Radne grupe su predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Privredne komore Srbije, USAID-a, Saveza računovođa i revizora Srbije i Unije poslodavaca Srbije. Unija poslodavaca Srbije će se u radnoj grupi zalagati za ukidanje KEPU knjige u veleprodaji.

 

Bez obzira što je zakonodavaca definisao KEPU knjigu kao pomoćnu trgovačku evidenciju, u praksi ona predstavlja obavezu i proceduru koja samo oduzima vreme zaposlenima, mnogo košta, a malo toga pokazuje Poreskoj inspekciji u kontroli poslovanja i suzbijanju sive ekonomije. KEPU knjiga, kao tekovina iz 80ih godina prošlog veka više se ne uklapa u saveremen način vođenja knjigovodstva, jer se u njoj ne nalazi ništa što već nije uneto u knjigovodstvenu evidenciju, a i ne postoji ni u jednoj državi EU, niti tamošnji zakonodavni okvir poznaje takav dokument.

 

Na sastanku predstavnika Sektora trgovine UPS kao jedan od glavnih nedostataka Pravilnika obeleženo je vođenje zasebne dokumentacije za svaki od objekata i njeno odvojeno čuvanje. A oni koji vode knjigu evidencije preko računara ističu da je nepotrebno štampati listove koji pri tom moraju biti numerisani  i overeni. Veliki trgovinski lanci zbog ovih odredbi Pravilnika hiljade radnih sati provode godišnje štampajući dokumenta, dok se arhive zatrpavaju nepotrebnom dokumentacijom. Pravilnik takođe predviđa i da isprava koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija mora da bude u originalu, a to nije moguće ukoliko je ona u knjigovodstvenoj agdenciji ili sedištu firme.

 

Sve evidencije koje se sprovode kroz KEPU knjigu sprovode se još dva puta i to u računovodstvenoj evidenciji u glavnoj knjizi i pdv evidencijama vezanim za knjigu ulaznih i izlaznih računa.

 

Vođenje evidencije prometa u trgovini na veliko po odredbama Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga, kod pravnih lica i preduzetnika koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva i odredbama MRS gubi smisao, jer se u knjigovodstvu podaci o prometu robe u trgovini na veliko isklazuju po nabavnim cenama, a podaci u KEPU knjizi po prodajnim cenama, pa ne postoji mogućnost upoređivanja podataka iz ove dve evidencije. Pored toga pravnim licima i preduzetnicima koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, podaci iz KEPU knjige praktično ne služe ničemu.

 

U pravilnik je nepohodno uvesti član koji će omogućiti da se nivelacija cena naknadno evidentira, na kraju dana, a proknjižava sutradan kada se radi o akcijama, sniženjima, Happy hours…

Tekst preuzet sa sajta Unije poslodavaca Srbije.