PORESKI ALARM – NOVI INTERNET DOMEN ZA PRIJAVLJIVANJE PORESKIH NEPRAVILNOSTI

Poreska uprava kontrolu obveznika vrši kroz analizu rizika i po industrijskim granama i na osnovu indikatora o uočenim propustima u poslovanju.

U tom cilju, registrovana je nova adresa na internetu sa simboličnim nazivom – poreski alarm (http://poreskialarm.rs ili http://poreskialarm.gov.rs), na kojoj građani mogu da prijave uočene nepravilnosti u radu poreskih obveznika koje za Poresku upravu imaju poseban značaj u smislu efikasnog delovanja.

Namera je da se posredstvom novog internet domena omogući građanima da prijave poreske obveznike kod kojih uoče nepravilnosti u poslovanju odnosno sve one koji ne poštuju zakon i izbegavaju plaćanje poreza i drugih javnih prihoda.

Građani mogu prijavljivati uočene nepravilnosti po svim oblicima javnih prihoda koje administrira Poreska uprava među kojima su najčešće neizdavanje fiskalnih isečaka, PDV, radno pravni status angažovanih radnika i druge nepravilnosti u poslovanju.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 06.08.2015.