Minimalna cena rada i naredne godine 121 dinar

15.09.2015

Obzirom da nije došlo do usaglašavanja stavova poslodavaca i sindikata oko iznosa minimalne cene rada za narednu godinu, Vlada je danas donela odluku da će minimalna cena rada 2016. godine iznositi 121 dinar.

Predstavnici Unije poslodavaca Srbije su na sednici Socijalno-ekonomskog saveta bili protiv povećanja minimalne cene rada, jer se za to nisu stekli uslovi. Ove godine nije došlo do značajne promene stope zaposlenosti, stope rasta BDP-a, potrošačkih cena, prosečne zarade u Republici Srbiji, produktivnost je opala, a to su sve kategorije na osnovu kojih se donosi odluka o visini minimalne cene rada.

Stanje u privredi je takvo da veliki broj privrednih subjekata ne mogu da naplate svoja potraživanja i po 160 dana, a ogroman broj potraživanja je nenaplativ, svaka šesta firma je u blokadi, iznos u blokadi je narastao na 250 milijardi dinara, preduzeća imaju prevelike rashode za sirovine, najavljeno je poskupljenje struje, birokratski troškovi su visoki, još uvek ne može da se predvide svi troškovi koji odlaze na razne parafiskalne namete, a pored svega toga minimalna zarada se oporezuje. Neophodno je prvo stvoriti bolje uslove za poslovanje, oporaviti privredu, smanjiti opterećenja zarada sa 65% na 30% ili uvesti progresivno oporezivanje zarada, jer će tada doći do novog zapošljavanja i povećanja zarada.

UPDPSU