Od danas velika promena u radu banaka

Od danas prema Zakonu o platnim uslugama, banke će klijentima morati da obrazlože sve troškove i naknade koje im zaračunavaju, a klijenti će o svakom poskupljenju transakcija biti pismeno obavešteni najmanje dva meseca ranije.

Svaki klijent banke u Srbiji dobijaće obavezni izvod sa svog tekućeg ili štednog računa, uz detaljno navedene troškove i naknade koje mu banka zaračunava.

Uz to, ako banka planira da poskupi neku uslugu, o tome će klijenta morati da obavesti pismenim putem bar dva meseca ranije. Ovo su samo neke od izmena koje će se direktno odnositi na klijente banaka od današnjeg dana.

Novim propisom stvoreni su uslovi za još efikasniji platni promet. Pored toga, Zakon obezbeđuje i veću transparentnost, jer sve naknade koje se klijentu naplaćuju moraju biti pojedinačno predstavljene na izvodu po računu. Izmene koje donosi novi zakon neće uticati na povećanje troškova održavanja tekućih i štednih računa.

Od danas bi trebalo da bude olakšano i primanje novca iz inostranstva, pošto će građani devizne transakcije moći da obavljaju i van banaka kod kojih imaju otvoren devizni račun.