Novi iznos najniže osnovice doprinosa koji se primenjuje od 1. novembra 2015.

Prema članu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Prema obaveštenju Republičkog zavoda za statistiku, prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji u trećem kvartalu 2015. godine iznosi 61.578 dinara.

U skladu sa navedenim, najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 21.552 dinara, a primenjuje se od 1. novembra 2015. godine. Iznos najniže osnovice objavljen je u Sl. glasniku RS broj 90/15 od 30. oktobra 2015. godine.

Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2015. godini (po periodima) dajemo u nastavku:
Period primeneIznos osnoviceSl. glasnik RS
2016
01.02.2016. - 30.04.2016.22449
2015
01.11.2015. - 31.01.2016.2155290/2015
01.08.2015. - 31.10.2015.2150666/2015
01.05.2015. - 31.07.2015.2010937/2015
01.02.2015. - 30.04.2015.2235711/2015
2014
01.11.2014. - 31.01.201521718118/2014
01.08.2014. - 31.10.2014.2171679/2014
01.05.2014. - 31.07.2014.2019846/2014
01.02.2014. - 30.04.2014.222828/2014
2013
01.11.2013. - 31.01.2014.2121095/2013
01.08.2013. - 31.10.2013.2141666/2013
01.05.2013. - 31.07.2013.2009038/2013
01.02.2013 - 30.04.2013.2121610/2013
2012
01.02.2012. - 31.01.201320022104/2012
01.08.2012. - 31.10.2012.2022472/2012
01.05.2012. - 31.07.2012.1894641/2012
01.02.2012. - 30.04.2012.1949807/2012
2011
01.11.2011. - 31.01.2012. 1881780/2011
01.08.2011. - 31.10.2011.1844655/2011
01.05.2011. - 31.07.2011.1707929/2011
01.02.2011. - 30.04.2011.1757104/2011