PRIMENA ZAKONA O PDV

Poreska kancelarija Tatić  je danas u hotelu Patria održala seminar povodom početka primene novih propisa o PDV-u.

Centralna tema predavanja jesu izmene i dopune Zakona o PDV-u  (čija primena počinje 15. oktobra 2015. godine), kao i primena 11 pravilnika o Pdv-u  (5 novih i 6 izmena i dopuna već postojećih).