Pomoć domaćoj privredi u Subotici kroz kredite sa subvencionisanom kamatom

Mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici u Subotici uskoro mogu računati na kredite pod povoljnim kamatnim stopama. Grad Subotica će finansirati veći deo kamate na te kredite, tako da će korisnici plaćati nešto više od jedne četvrtine kamate.

Radi se o kreditima koji se odobravaju na period od šest godina, namenjenim preduzećima starijim od tri godine, čija kamata iznosi 6,5 odsto fiksno, ili 5,95 odsto varijabilno. S tim da će, lokalna samouprava finansirati kamatu u prve tri godine, tako da će u ukupnom zbiru ona iznositi manje od dva odsto.

Konkurs za finansiranje nabavke nove opreme biće raspisan sledeće nedelje, a sam zahtev za odobravanje kredita sa pratećom dokumentacijom podnosi se u poslovnicama banaka koje imaju zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa Garancijskim fondom. Od trenutka podnošenja dokumentacije, Fond pušta kredite u opticaj u roku od 15 do 20 dana.