Predpristupni fondovi i EU programi

Obuka za socijalne partnere o aktivnostima EU integracija, kao i predpristupnim fondovima i EU programima

Udruženje privrednih društava i preduzetnika će prisustvovati  dvodnevnoj obuci koju organizuje Unija poslodavaca Srbije.

Namera ovog modula je da učesnicima pruži mogućnost sticanja znanja o sledećem:

  • EU institucije
  • Novi ciklus EU programa 2014-2020 (EUP) relevantnih za socijalne partnere
  • Mogućnosti povlačenja novca iz EU fondova
  • Kako pripremiti dobar predlog projekta i upravljati projektom koji finansira EU

Na kraju obuke, učesnici će moći da:

  • Prepoznaju ključne institucije EU i njihovu ulogu
  • Prepoznaju ključne programe EU za 2014-2020 koji predstavljaju mogućnost za socijalne partnere za finansiranje projekata
  • Prepoznaju mogućnosti privlačenja sredstava iz EU fondova (nacionalno i međunarodno partnerstvo)
  • Znaju koji su ključni principi izrade dobrog predloga projekta i osmisle projekat koji će se finansirati iz EU fondova
  • Navedu ključne principe pripreme dobrog predloga projekta i adekvatnog upravljanja projektom