Podnošenje PDV prijave i PDV period od 01. januara 2016. godine

Izmene Zakona uvode jedinstven rok za podnošenje PDV prijava za sve poreske obveznike, nezavisno od toga da li oni podnose svoje PDV prijave mesečno ili kvartalno. Počev od 1. januara 2016. godine, svi PDV obveznici će podnositi svoje PDV prijave do 15-og u mesecu nakon isteka svog PDV perioda (kalendarski mesec ili kalendarski kvartal).

Izmene takođe određuju da poreski obveznik čiji je ukupni promet u poslednjih 12 meseci bio manji od 50.000.000 dinara  mora da podnosi PDV prijavu kvartalno.

Pored toga, od 1. januara 2017. godine, PDV obveznici će biti dužni da podnose posebne izveštaje o obrčunatom PDV-u (,,pregled obračuna PDV-a”) zajedno da svojom standardnom PDV prijavom. Ukoliko poreski obveznici ne podnesu ovaj pregled smatraće se da nisu podneli PDV prijavu.