ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU- 2016. godine uslov za starosnu penziju

Od Nove godine stupile su na snagu nove odredbe za penzionisanje koje su u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 – dalje: Zakon) .

  • Starosna granica za odlazak u penziju je kod žena pomerena za šest meseci, tako da je uslov za dame u 2016. godini 61 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Svake godine sve do 2032. godine kod žena će se postepeno pomerati uslovi za penzionisanje u pogledu starosti, da bi od tada i žene imale uslov za punu starosnu penziju sa navršenih 65 godina života.

 

  • Kod muškaraca i u 2016. godini važe isti uslovi, odnosno 65 starosti i najmanje 15 godina staža osiguranja.

 

  • Osim ovog osnova za punu starosnu penziju i muškarci i žene mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža, bez obzira na godine života.

 

  • Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 2016. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža i najmanje 55 godina i osam meseci života, a ženama 37 godina staža i najmanje 55 godina života. U ovom slučaju, penzija se trajno umanjuje za 0,34 procenta za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na punu starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja može maksimalno da iznosi 20,4 odsto.