Poreska uprava je na svojoj veb stranici objavila obaveštenje o tome koji podaci se unose u polje: Poziv na broj odobrenja prilikom plaćanja akontacije poreza na dobit pravnih lica. U nastavku dajemo tekst ovog obaveštenja:

05. januar 2016. godine

Obaveštenje

Mesečna akontacija poreza na dobit koja se odnosi na decembar mesec 2015. godine i dospeva za plaćanje 15.01.2016. godine plaća se na isti broj računa i po istom pozivu na broj kao i ranije dospele akontacije poreza na dobit.

Plaćanje privremenih mesečnih akontacija u 2016. godini, počev od akontacije koja se odnosi na januar mesec 2016. godine i dospeva za plaćanje 15.02.2016.godine, vrši se po pozivu na broj odobrenja za plaćanje (BOP) dobijenom u Obaveštenju o uspešnom prijemu poreske prijave elektronskim putem za period 01.01. – 31.12.2014.godine.