Aplikacija – portal Ministarstva pravde preko koje građani i pravna lica mogu da provere da li su u Registru neplaćenih novčanih kazni počela je da radi.

Svi prekršajni sudovi sada su umreženi, a sistem je povezan i sa ostalim organima,  sa Upravom za trezor, Upravom saobraćajne policije i Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja. Unosom imena, prezimena i jedinstvenog matičnog broja u prazna polja aplikacije građani će moći da vide da li imaju neki neplaćeni prekršaj, kao i da dobiju instrukcije za uplatu kako bi izmirili obaveze. Pravna lica mogu da izvrše proveru unosom naziva firme i piba.

Građani koji imaju neplaćeni prekršaj biće onemogućeni da dobiju određene dozvole, uključujući i vozačku ili saobraćajnu dozvolu.

Portal je radilo Ministarstvo pravde uz podršku projekta JRGA organizacije USAID.