MINIMALNA ZARADA U 2016. GODINI

Pregled minimalnih  zarada  u 2016. godini dajemo u nastavku:

Mesec

Broj časova rada

Po času – neto

Minimalna neto zarada za mesec

Bruto minimalna zarada za mesec*

Januar 2016.

168

121

20.328

27.343

Februar 2016.

168

121

20.328

27.343

Mart 2016.

184

121

22.264

30.105

April 2016.

168

121

20.328

27.343

Maj 2016.

176

121

21.296

28.724

Jun 2016.

176

121

21.296

28.724

Jul 2016.

168

121

20.328

27.343

Avgust 2016.

184

121

22.264

30.105

Septembar 2016.

176

121

21.296

28.724

Oktobar 2016.

168

121

20.328

27.343

Novembar 2016.

176

121

21.296

28.724

Decembar 2016.

176

121

21.296

28.724

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom usklađenog dinarskog neoporezivog iznosa zarade od 11.604 dinara koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 5/2016, a koji stupa na snagu 1. februara 2016. godine.

UPDPSU