Omogućena elektronska predaja prijava M-4 za 2015. godinu

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 15. marta 2016. godine, omogućio je poslodavcima uslugu elektronskog podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015. godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (e-M4) na sajtu Fonda (http://www.pio.rs/).

 

 

Po uspešno predatom zahtevu i prijavi M-4 poslodavac će dobijati sistemski generisanu poruku PIO Fonda da su zahtev i prijava primljeni. Datum podnošenja zahteva tretira se kao datum podnošenja prijave M-4. Novim servisom Fond PIO omogućuje poslodavcima da na vreme ispune svoje zakonske obaveze dostave prijave M-4 za 2015. godinu, jednostavno i bez čekanja na šalterima filijala Fonda, a osim elektronskog zahteva i popunjene prijave M-4, poslodavci neće dostavljati drugu dokumentaciju, jer će Fond proveru podataka unetih u prijavu M-4 vršiti na osnovu podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Za elektronsko potpisivanje prijave M4 u PDF/A formatu koriste se kvalifikovani elektronski sertifikati koji se već poseduju za podnošenje elektronske poreske prijave Poreskoj upravi, završnog računa APR-u i prijave (odjave) zaposlenih u CROSO.

Postupak elektronske predaje prijava M-4 za 2015. godinu započinjese popunjavanjem elektronskogzahteva za predaju prijava M-4 za 2015. godinu, odnosno pristupom internet stranici elektronskogservisa e-M4 čiji se link nalazi na sajtu Fonda pio (www.pio.rs) ili direktno preko linka:

https://servisi.pio.rs:888/e-M4/

 

Tehničko uputstvo za elektronsku predaju prijava M-4 za 2015. godinu može se preuzeti preko sledećeg linka:

 

http://www.pio.rs/e-M4_Uputstvo_za_korisnike.pdf