Izmene i dopune Zakona o turizmu (sadržina poslovnog imena subjekta koji se bavi ugostiteljstvom)

Obaveza poslodavaca koji se bave ugostiteljstvom i smestajem da do 14. aprila usklade poslovno ime shodno Zakonu o turizmu.

Odredbom člana 67. stav 4. Zakona o turizmu (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012 i 84/2015 – dalje: Zakon) je propisano da poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Odredbom člana 86. stav 4. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) je propisano da poslovno ime preduzetnika mora da se razlikuje od naziva drugog preduzetnika tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetnikom, odnosno zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika.

Iz navedenog proizilazi da, iako to eksplicitno ne piše u Zakonu (i ne treba da piše jer proizilazi iz napred navedenih odredaba), nije dovoljno iz postojećeg izbaciti odrednicu vrste objekta, već je neophodno i izvršiti proveru da li takav naziv već postoji, pa ukoliko postoji izabrati novi naziv koji će se moći registrovati.

Odnosno, ukoliko se nakon izbacivanja vrste objekta iz naziva preduzetnika (ili privrednog društva) novi naziv razlikuje od naziva drugog preduzetnika tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetnikom odnosno zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika (ili privrednog društva), takav naziv će APR registrovati.

 

U slučaju da postupi suprotno članu 67. stav 4. Zakona, odnosno ne prilagodi poslovno ime, pravno lice može biti kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara. Za isti prekršaj može biti kažnjeno i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 8.000 dinara. Novčana kazna za preduzetnika koji ne prilagodi naziv iznosi 40.000 dinara.

Podsećamo, prema čl. 62. Zakona, ugostitelj je dužan da:

– na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne poslovno ime i sedište, naziv i vrstu ugostiteljskog objekta, prema pretežnoj vrsti usluga koje se u njemu pružaju;

– na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne radno vreme i da se u svom poslovanju pridržava propisanog radnog vremena.

Ovom prilikom želimo da ukažemo na to da zakonske obaveze pružalaca ugostiteljskih usluga promenom poslovnog imena u APR nisu okončane, već da proističe niz dodatnih obaveza i troškova kao što su:

– promena podataka u fiskalnim kasama,

– izrada novih pečata,

– prilagođavanje računa novom nazivu privrednog subjekta kako bi isti bio ispravan u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost,

– obaveštenje poslovnim partnerima o promeni naziva kako bi isti mogli vršiti proveru ispravnosti računa u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost i eventualno koristili pravo na odbitak prethodnog poreza,

– prilagođavanje ispisanog poslovnog imena odnosno firme na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine teretnog motornog vozila, kojim se obavlja prevoz stvari u drumskom saobraćaju,

– prilagođavanje poslovne i finansijsko-računovodstvene dokumentacije (ugovora, memoranduma, faktura, vizit karti, …),

– i mnoge druge obaveze.

Član 67 Zakona o turizmu

Prema vrsti ugostiteljskih usluga koje se u objektu pružaju, ugostiteljski objekti mogu biti:

1) ugostiteljski objekat za smeštaj;

2) ugostiteljski objekat za ishranu i piće.

U ugostiteljskom objektu za smeštaj pružaju se usluge smeštaja, ishrane i pića i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu ili samo usluge smeštaja (u vrsti ugostiteljskog objekta: hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, hostel, prenoćište, odmaralište, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, lovačka vila, kuća ili koliba i drugi objekti za pružanje usluga smeštaja).

U ugostiteljskom objektu za pružanje usluga ishrane i pića pripremaju se i uslužuju topla i hladna jela i napici, toče i služe alkoholna i bezalkoholna pića (u vrsti ugostiteljskog objekta: restoran, kafana, bar, objekat brze hrane, ketering objekat, pokretni objekat i drugi objekti).

Poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica dužno je da svoje poslovanje u delu koji se odnosi na sadržaj poslovnog imena, firme i drugog naziva, naziva ogranka, prostora van poslovnog sedišta ili odgovarajuće organizacione jedinice kao i oznake pružaoca ugostiteljskih usluga iz člana 67. stav 4. ovog zakona, uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona tj do 15. aprila 2016. godine.