Predstavljanje Vodiča za stručnu praksu i planirane mere aktivne politike zapošljavnja usmerene na mlade

Unija Poslodavaca Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavili su danas u Subotici Vodič za stručnu praksu kao i planirane mere aktivne politike zapošljavnja usmerene na mlade.

Vodič za stručnu praksu  je deo  projekta “ Praksa moja šansa” koji sprovodi Unija poslodavaca Srbije uz podršku SOLIDAR Swiss Labour Assistance-SLA. Projekat ima za cilj unapređenje položaja mladih sa aspekta njihove zapošljivosti i boljeg položaja na tržištu rada uz podršku i snažniju ulogu sektora malih i srednjih preduzeća, kao i podsticanje aktivnog informisanja i uključivanja poslodavaca u organizovanje stručne prakse.

Kroz publikaciju „Vodič za stručnu praksu” poslodavci će moći da se informišu na koji način mogu da organizuju stručnu praksu u svom preduzeću, na šta da obrate pažnju prilikom realizacije prakse i na koje državne podsticaje mogu da računaju prilikom organizacije programa prakse. Svi zainteresovani poslodavci mogu besplatno oglasiti svoj poziv za organizovanje prakse na sajtu Unije poslodavaca Srbije kao i na Facebook stranici UPS. Najboljim društveno odgovornim poslodavacima koji brinu o mladima, organizujući praksu u svojim preduzećima, biće dodeljena priznanja.

Već godinama je prisutan nesklad između dostupnih veština i potreba poslodavaca na tržištu rada. Veliki broj mladih je izašao iz sveta formalnog obrazovanja i želi da se zaposli, ali nedostaje im ono što je poslodavcima najvažnije – praktično iskustvo. Obrazovne institucije ne mogu same da proizvedu gotove radnike i poslodavci moraju da iskoriste priliku da još tokom formalnog obrazovanja formiraju kadar kakav im odgovara i zato treba da se aktivnije uključe u organizovanje stručne prakse, a država da ih u tome podrži.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.