Uspešni poslodavac se ponaša na sledeće načine:

– deluje energično, iskreno i pravično bez obzira na trenutne posledice te je lojalan iskrenosti,

– misli racionalno, logično i objektivno,

– fokusira se na stvarnost,

– organizuje sebe, svoj život i posao u svrhu postizanja profitabilnih akcija,

– ceni vreme, koristi ga efikasno i profitabilno,

– postavlja jasna pitanja i pažljivo sluša,

– izbjegava mistične reakcije (praznoverje, horoskope i sl.),

– traži činjenice u njihovom punom kontekstu,

– postavlja ciljeve i teži da ih postigne.

 

Poslodavac je proizvođač konkurentnih vrednosti sa navedenim karakteristikama, a ukoliko baš i ne posedujete nabrojene karakteristike, težite ka tome da ih dosegnete.

 

 

Ovo su osobine uspešnog poslodavca koje vode u siguran put do uspeha:

Ambiciozan – cilja na velike stvari.

Ažuran – njegov moto je: “Ono šta mogu učiniti danas ne ostavljam za sutra”.

Društven – poslodavac ima mnogo prijatelja. Nikada ne ogovara druge, pa zato drugi ne ogovaraju njega.

Fleksibilan – ne boji se promena.

Hrabar – proračunato rizikuje kada je to potrebno.

Individualac – ne treba mu niko koga bi sledio, uzda se u sebe i svoje snage.

Lider – uvek je spreman voditi druge ljude.

Obrazovan – uvek teži tome da usavrši svoje znanje.

Optimističan – ne dopušta da neuspesi iz prošlosti utiču na njegovu budućnost. Uvek misli pozitivno.

Organizovan – uvek izrađuje kratkoročne i dugoročne planove svih svojih poslovnih, ali i drugih aktivnosti.

Realan – iako optimističan, poslodavac uvek ima realnu sliku o svemu, ma kakva ona bila.

Samouveren – veruje u sebe i svoje mogućnosti.

Skroman – nikada ne hvali samoga sebe. Ne govori mnogo, ali kada progovori onda ima šta da kaže. Njegova dela govore više od reči.

Smiren – ne paniči i ne ljuti se.

Spreman – poslodavac je uvek otvoren za nove ideje. Spremno reaguje na tržišne promene. Ne dopušta sebi da upadne u rutinu.

Stabilan – ne dopušta da lični problemi utiču na njegov život.

Strastven – iskreno uživa u svom poslu.

Štedljiv – ne troši više nego šta mu zaista treba.

Uporan – prepreke i probleme vidi kao izazove i ne odustaje lako.

Zdrav – vodi računa o svom fizičkom i psihičkom zdravlju.