UVOD

Sve kreće od poslovne ideje koja treba da predstavlja kratak i precizan opis osnovnih delatnosti jedne firme. Ona objašnjava o kakvoj vrsti poslovne delatnosti je reč, ko su klijenti i na koji način proizvod ili usluga stupaju na tržište. Uvek kada postoji potreba i tržište na kome može da se proda i opslužuje, postoji i potencijalni biznis. Objektivna prepreka nije nedostatak mogućnosti, već nalaženje pravih mogućnosti koje odgovaraju sredstvima, interesovanjima, veštinama i iskustvima početnika u poslu.

 

ISTRAŽIVANJE

Pre nego što počnete da pišete biznis plan morate da obavite različite vrste istraživanja, razmišljanja i konsultovanja sa savetnicima, ljudima koji već imaju iskustva u ovoj oblasti kao i potencijalnim poslovnim partnerima.

Što se tiče izvora informacija, njih možete prikupiti kako putem interneta u vidu različitih privrednih izveštaja, ekonomskih pokazatelja, formalnih i neformalnih istraživanja, tako i u ličnim kontaktima sa pojedincima. Na ovaj način prikupljeni podaci će vam pomoći da lakše napišete biznis plan koji će biti zasnovan na realnim pokazateljima na tržištu.

Prilikom istraživanja uvek treba razmišljati o četiri pitanja: proizvod, cena, mesto i promocija (ovo se još zove i koncept „4P“ – product, price, place and promotion). Valja se okrenuti istraživanju i u ovoj fazi bolje je otkriti da je neka ideja neodrživa nego investirati vreme i novac da bi se proizvelo nešto što neće moći da se prodaje.

PLANIRANJE

Dobro napisan Biznis plan je od esencijalne važnosti kako za započinjanje tako i za vođenje uspešnog posla. Biznis plan vam je neophodan kada želite da prikupite sredstva za započinjanje posla kao što su start-up krediti, grantovi iili privlačenje mogućih investitora. Dobar biznis plan u sebi sadrži misiju i viziju posla i na koji način će se zacrtani ciljevi dostići. Pre nego što krenete sa pisanjem biznis plana dobro razmislite i kroz istraživanje nađite odgovore na sledeća pitanja:

 • Koju vrstu proizvoda i/ili usluga će moje preduzeće plasirati na tržištu i koje postojeće potrebe kupaca/klijenata zadovoljiti?
 • Koje je ciljno tržište za moje proizvode i/ili usluge i zašto bi ih platili baš za moje proizvode i/ili usluge?
 • Kako ću doći do potencijanih klijenata?
 • Gde i kako ću naći finansijska sredstva za započinjanje i vođenje sopstvenog posla.

Uradite SWOT analizu, tj. analizu toga koje su vaše Snage (Strenghts), Slabosti (Weaknesses), Mogućnosti (Opportunities) i Pretnje/opasnosti (Threats).

Zapamtite – iako se smatra da je kod započinjanja biznisa za njegov uspeh neophodno da se izmisli nešto novo, ne zaboravite da su mnoge delatnosti uspešne upravo zato što su usavršile postojeće proizvode ili usluge. Ukoliko se odlučite za nešto čega nema na tržištu budite prvo sigurni da će taj proizvod ili usluga imati dovoljan broj kupaca koji će Vam omogućiti da održite poslovanje.

BIZNIS PLAN

Ne postoji pravilo kada je u pitanju sadržina  biznis plana, ali imajte na umu da je najbolje da sadrži sve relevantne informacije na što manje strana. Evo nekih od tačaka koje treba da sadrži jedan biznis plan:

 1. Sadržaj – taksativno nabrojan sadržaj biznis plana. Pomoći će u stvaranju strukture vašeg biznis plana, a čitaocu vašeg biznis plana omogućiće da lakše dođe do delova koji ga interesuju.
 2. Kratak opis biznis plana – ovaj deo plana iako stoji na samom početku piše se poslednji, kad završite sa pisanjem svih neophodnih detalja. Smatra se za najvažniji deo biznis plana, jer njega će prvo pročitati zainteresovano lice i na osnovu toga proceniti da li vredi čitati ostatak. Ovaj deo predstavlja kratak pregled (siže) vaše buduće kompanije, ko ste, šta nameravate da radite i zašto. Ovaj deo treba da bude kratak i jasan, ne više od dve strane.
 3. Misija i vizija posla – krenite sa definisanjem misije i vizije vašeg preduzeća, šta želite da predstavljate, šta želite da postignete i šta su dugoročni ciljevi vašeg budućeg poslovanja.
 4. Poslovna aktivnost preduzeća – u ovaj deo biznis plana treba da unesete rezultate prethodno urađene SWOT analize, zatim treba posvetiti pažnju razvojnom putu preduzeća, osnovnjo delatnosti kojom će se preduzeće baviti kao i planiranim poslovnim aktivnostima u koje se ulazi sa namerom da se ostvari uspeh.
 1. Definisanje tržišta – obuhvata analizu tržišta prodaje (veličina tržišta, potrošači, segmentacija tržišta, konkurencija, isticanje glavne konkurentske prednosti vašeg proizvoda/usluge), analizu tržišta nabavke (informacije o dobavljačima odnosno izvorima snabdevanja) i analizu tržišta za dodatnu proizvodnju (procena mogućnosti plasiranja proizvoda/usluga na nova tržišta)
 2. Opis proizvoda i/ili usluga (proizvodni plan) – ovaj deo biznis plana treba da sadrži podatke o lokaciji i kapacitetu preduzeća, plan i dinamiku proizvodnje/pružanja usluge, opis procesa proizvodnje, opis opreme i potrebnih sirovina i procenu radne snage.
 3. Organizacija i rukovođenje – u ovoj fazi dobro razmislite o obliku poslovanja, tj. da li ćete krenuti kao preduzetnik, akcionarsko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, itd. (više o oblicima privrednih subjekata u delu koji govori o registraciji). Prilikom odluke obratite pažnju na broj lica sa učešćem u kompaniji, ulogu svakog od partnera u kompaniji i mogućnost istupanja iz kompanije i potrebna finansijska sredstva. Ova odluka može da utiče na troškove otvaranja preduzeća i troškove poslovanja.
 4. Marketing i strategija prodaje – ovde se treba osloniti na prethodno urađeno „Definisanje tržišta“ i na osnovu te analize napraviti strategiju prodaje. Neka od pitanja o kojim ste već razmišljali sada iskoristite da bi razvili svoj marketinški plan, pre svega upotrebite ogovore na pitanja kao što su: koje potrebe klijenta zadovoljava vaš proizvod/usluga; koliko su potencijalni kupci spremni da plate za vaš proizvod/uslugu; koji drugi faktori ulaze u formiranje cene (npr. profit); koje je najbolje mesto za firmu i koji je najbolji metod za promociju da bi se došlo do klijenata?
 5. Finansije (finansiska analiza) – ovaj deo opisuje tri važne stvari: kapital koji će biti potreban za započinjanje biznisa (investiciona ulaganja – izgradnja ili renoviranje, inventar i oprema, licence i dozvole, naknade za angažovanje i osiguranje; troškovi poslovanja – zakupnina, komunalne usluge, zarade, zalihe, amortizacija, režijski troškovi; otvaranje inventara, porezi itd. ), način na koji će poslovna delatnost biti finansirana i projekcija rezultata poslovanja.
 6. Aneksi (prilozi) – prilozi koji idu uz biznis plan zavise od toga gde i na koji način želite da dođete do sredstava za realizaciju plana. Između ostalog kao prilog uz biznis plan može se tražiti da se priloži kopija rešenja o registraciji, potvrda za žiranta, izveštaj banke o likvidnosti i solventnosti, završni račun (bilans stanja i uspeha), potvrda poreske uprave o izmirenim porezima i doprinosima i izveštaj o bonitetu Narodne banke Srbije, kopija ugovora sa dobavljačima. 

 

 

IZVORI FINANSIRANJA

POČETNI KAPITAL (Start Up)

 

Ako ste napravili dobar biznis plan sledeći korak je pronalaženje sredstava za realizaciju biznis plana.

Osnovni izvori finansiranja su:

 1. Lična ušteđevina
 2. Neformalni izvori – zajam od porodice i prijatelja
 3. Poslovni inkubatori, lokalna samouprava (besplatna pravna i upravljačka pomoć, poslovni prostor i ostale vrste pomoći)
 4. Subvencije i krediti koje daje država preko svojih agencija Nacionalna služba za zapošljavanje , Regionalnih agencija, Fond za razvoj Republike Srbije
 5. Investitori/partneri
 6. Krediti banaka i lizing