Minimalna cena rada od 01. januara 2017. godine iznosi 130 dinara po radnom času

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik PC”, br. 24/05, … , 75/14) Vlada je donela Odluku o visini minimalne cene rada za period januar – decembar 2017. godine, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS” broj 77 od 14. septembra 2016. godine.

Prema navedenoj Odluci minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2017. godine iznosi 130,00 dinara („neto”), po radnom času.

Dakle, sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31. decembrom 2016. godine vrše se u iznosu od 121,00 dinara neto po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata minimalne zarade.

 

ZAKON O RADU

Član 112

Minimalna cena rada utvrđuje se odlukom socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Socijalno-ekonomski savet).

Ako Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 15 dana od dana početka pregovora, odluku o visini minimalne cene rada donosi Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) u narednom roku od 15 dana.

Pri utvrđivanju minimalne cene rada polazi se naročito od: egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope zaposlenosti na tržištu rada, stope rasta bruto domaćeg proizvoda, kretanja potrošačkih cena, kretanja produktivnosti i kretanja prosečne zarade u Republici.

Odluka o utvrđivanju minimalne cene rada sadrži obrazloženje koje odražava sve elemente iz stava 3. ovog člana.

Ako dođe do značajne promene nekog od elemenata iz stava 3. ovog člana, Socijalno-ekonomski savet je obavezan da razmotri obrazloženu inicijativu jednog od učesnika Socijalno-ekonomskog saveta za otpočinjanje pregovora za utvrđivanje nove minimalne cene rada.

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.