DONET JE PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donelo je, na osnovu Zakona o turizmu, Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj. Pravilnik je objavljen U Službenom  glasniku  RS  br. 83/2016.
Ovim pravilnikom propisuju se standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj vrste hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo i podvrste garni hotel i apart hotel, posebni standardi za specijalizaciju hotela, kategorije, kao i način sticanja i promene kategorije ugostiteljskog objekta.

Standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekta sadrže obavezne elemente označene znakom “M” i izborne elemente na osnovu kojih se određuje broj bodova utvrđenih za određenu kategoriju, u skladu sa ovim pravilnikom.

Priloge, koji su sastavni deo ovog pravilnika, možete pogledati OVDE

Ovaj pravilnik primenjivaće se od 15. decembra 2016, s tim što će se odredbe ovog pravilnika za ugostiteljske objekte za koje je do dana stupanja na snagu ovog pravilnika izdat akt o razvrstavanju u kategoriju primenjivati od dana isteka roka važnosti akta o određivanju kategorije.