VESTI | Uskoro stižu rešenja preduzetnicima koji plaćaju poreze i doprinose prema paušalno utvrđenom prihodu |

• Poreska uprava započela aktivnosti na utvrđivanju visine paušalnog prihoda i donošenju rešenja  •

Preduzetnici  koji paušalno plaćaju porez još uvek  ne znaju koliko će novca za te namene morati da izdvoje za 2015 i 2016. godinu. U Poreskoj upravi u Subotici su nam danas rekli  da su  počele aktivnosti na utvrđivanju visine paušalnog prihoda i donošenju rešenja,  i da će rešenja prvo biti izdavana preduzetnicima koji su prošle i ove godine registrovali preduzetnicku radnju i podneli zahtev za paušalno plaćanje poreza i doprinosa od samostalne delatnosti. Preduzetnici koji paušalno plaćaju porez poslednji put su dobili rešenje za 2014. godinu i od tada čekaju na nova rešenja.

 

Preduzetnici koji paušalno plaćaju porez, poslednji put su dobili rešenje za 2014. godinu na osnovu koga plaćaju porez i doprinose  do dobijanja novog rešenja akontaciono, dok preduzetnici koji su prijavili samostalnu delatnost tokom 2015. i 2016. nemaju poresko rešenje po kome bi plaćali akontaciju.

Pravo na paušalno oporezivanje mogu da ostvare preduzetnici koji nisu u mogućnosti da vode poslovne knjige ili im to otežava poslovanje, tako što Poreskoj upravi podnose zahtev  da im ona paušalno odredi iznos poreza i doprinosa  na prihode od samostalne delatnosti.

Poreska uprava preduzetnicima koji su podneli zahtev, rešenjem određuje fiksni iznos poreza i doprinosa, koji oni plaćaju bez obzira na to kako posluju, tj. da li su ostvari prihod.

Zahtev za paušalno oporezivanje predaje se do 30. novembra tekuće za narednu godinu ili 15 dana od dana registracije preduzetničke radnje  u Agenciji za privredne registre. Po zahtevu preduzetnika za paušalno oporezivanje poreski organ je dužan da donese rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, odnosno najkasnije do 30. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Za 2016. godinu pravo na paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti može se priznati preduzetniku čiji je ukupan iznos prometa koji je ostvario u 2015. godini, odnosno iznos planiranog prometa u 2016. godini  manji od 6.000.000 dinara.

Paušalno oporezivanje preduzetnika u 2017. godini   detaljnije…