post

Udruženje privrednih društava i preduzetnika Subotica  nudi mogućnost boljih uslova plaćanja, uz ostvarivanje popusta  za naše članove,  na osnovu potpisanog  Protokola o saradnji između  kompanije  Eko hemik doo Novi Sad  i  Udruženja “UPDP” Subotica.

 

Predmet protokola o saradnji su usluge koje EKO HEMIK doo nudi i pruža na tržištu Republike Srbije i to:

  • Izrada Plana upravljanja otpadom na osnovu Zakona o upravljanju otpadom

  • Poveravanje poslova odgovornog lica za upravljanje otpadom , na osnovu Zakona o upravljanju otpadom

  • Angažovanje savetnika u skladu sa Uredbom o proizvodima koji ce nakon upotrebe biti posebni tokovi otpada

  • Poveravanje poslova savetnika za hemikalije u skladu sa Zakonom o hemikalijama

 

 

 

Za članove UPDP Subotica prodavac (preduzeće Eko hemik doo)  odobrava sledeće popuste:

-Za svaku pojedinacnu uslugu koja je gore navedena 10% na ponudjenu cenu;

-Za angažovanje Prodavca po osnovu dve  ili više usluga 15% na ponudjenu cenu.

 

Popust je izražen u procentima i odnosi se na sve ponude koje ce prema pojedinacnim zahtevima clanova prodavac odobriti nakon identifikacije clana u kontaktu sa UPDPSU .
Kako bi firma započela saradnju sa preduzećem Eko-hemik doo Novi Sad  preko Udruženja “UPDP” Subotica  i ostvarila  popuste, potrebno je da pravnoj  službi  Udruženja privrednih društava i preduzetnika Subotica pošalje na e-mail biznisklub@updpsu.com skeniranu sledeću dokumentaciju:

  • fotokopija rešenja iz APR-a;
  • memorandum sa kontakt podacima

 

Pravna služba Udruženja UPDP Subotica prosleđuje dokumentaciju preduzeću Eko hemik, koji dalje kontaktira firme radi dogovara oko dalje saradnje.