Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro, mala, srednja i velika pravna lica, registrovani u relevantom registru na području Republike Srbije, koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan
gubitak i to:
– privredni subjekti koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnih preduzeća
– privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%.
Ukupna zaduženost privrednog subjekta kod Fonda za razvoj, sa svim njegovim povezanim licima (pojam povezanih lica obuhvata lica povezana na način definisan Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, kumulativno) može biti maksimalno do 200.000.000,00 RSD.

Sredstva po ovom programu se mogu koristiti za kreditiranje svih privrednih grana, osim za:

– Organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
– Proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima
ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim
– Promet nafte i naftnih derivata.

Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima:
– kamatna stopa je 1,5% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 3% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule,
– rok otplate je do 10 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine,
– mesečna/tromesečna otplata kredita,
– U grejs periodu interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu

Minimalan iznos kredita za sva pravna lica iznosi 2.000.000,00 RSD, a maksimalan 50.000.000,00 RSD ukoliko je kredit/garancija obezbeđen/a hipotekom nad nepokretnošću ili nekim drugim sredstvom obezbeđenja predviđenim programom Fonda, ili 100.000.000,00 RSD ukoliko je kredit/garancija obezbeđen/a garancijom poslovne banke.

Minimalni broj zaposlenih radnika za pomenute maksimalne iznose je 35 radnika .

Pojam povezanih lica obuhvata lica povezana na način definisan Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, kumulativno.
Fond prihvata kao predračunsku vrednost ulaganja samo nova ulaganja. Pod novim ulaganjima koja se mogu kreditirati smatraju se i ona ulaganja koja su realizovana do šest meseci pre datuma podnošenja zahteva za kredit, za šta je investitor u obavezi da pruži validne dokaze.
Obaveza korisnika kredita je da u periodu korišćenja kredita ne smanjuje broj zaposlenih radnika.

 

· Isporučilac opreme ne može biti fizičko lice;
· Prodavac nepokretnosti ne može biti povezano lice sa korisnikom kredita, u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o bankama.
Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:
– garancija ili avalirane menice poslovne banke; i/ili
– menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta; i/ili
– menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika; i/ili
– hipoteka prvog reda na nepokretnostima- u odnosu na tržišnu vrednost hipotekovane nepokretnosti, zavisno od vrste te nepokretnosti, visina odobrenog kredita može iznositi:
o do 70% tržišne vrednosti stambenog prostora (stanovi i porodične kuće);
o do 60% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelarije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti, hladnjače, benzinske pumpe i sl.);
o do 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, (hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl.);
o do 50% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta; i/ili
o do 30% tržišne vrednosti poljoprivrednog zemljišta ukoliko je korisnik kredita registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
– zaloga na proizvodnoj opremi i drugim pokretnim stvarima u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 50% tržišne vrednosti nove opreme i do 30% tržišne vrednosti opreme starije od dve godine
Ukoliko je privredni subjekt iz nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave (ukoliko na navedenoj teritoriji  ima sedište ili na istoj obavlja poslovanje) tržišna vrednost navedenih instrumenata obezbeđenja u odnosu na vrednost kredita mora da bude 1:1. Dokaz da privredni
subjekat obavlja poslovanje na teritoriji nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave je registrovano postojanje sedišta ili ogranka i to najmanje godinu dana pre podnošenja zahtevaza kredit.
Nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave, u smislu ovog Programa, smatraju se jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u treću grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. stav 1. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista
razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave i to; Alibunar, Bajina Bašta, Batočina, Bač, Bela Crkva, Bogatić, Boljevac, Velika Plana, Veliko
Gradište, Vladimirci, Despotovac, Žabalj, Žitište, Ivanjica, Irig, Kladovo, Knić, Kovačica, Kovin, Koceljeva, Kraljevo, Leskovac, Loznica, Lučani, Ljubovija, Mali Iđoš, Negotin, Nova Crnja, Novi Bečej, Novi Pazar, Osečina, Odžaci, Paraćin, Plandište, Prokuplje, Svilajnac, Sečanj, Smederevska Palanka, Sokobanja, Srbobran, Titel, Trstenik, Ćićevac, Ćuprija, Ub, Čoka, Šid.
Izrazito nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave, u smislu ovog Programa, smatraju se jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave i to: Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Dimitrovgrad, Doljevac, Žabari, Žagubica, Žitorađa, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljig, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Opovo, Petrovac na Mlavi, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Raška, Rekovac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin, Crna Trava.
Kao dodatna sredstva obezbeđenja, mogu poslužiti i:
– založno pravo na zalihama robe;
– založno pravo na budućim potraživanjima, koja proizlaze iz postojećih ugovora
zaključenih sa dužnicima koji imaju bonitet prihvatljiv za Fond;
– hipoteka drugog reda;
– hipoteka/zaloga na objektu/opremi koji/a je predmet finansiranja, osim kod start-up
kredita u iznosima do 1.500.000,00 dinara, u kom slučaju zaloga na budućoj
stvari/opremi/vozilima koja su predmet kreditiranja može biti osnovno
obezbeđenje;
– jemstvo fizičkog lica i drugi instrumenti obezbeđenja.