Ukoliko ste domaća firma ili organizacija koja se oglašava na Internetu i koristi usluge Gugla, Fejsbuka ili neke druge inostrane platforme za oglašavanje, obavezni ste da plaćate porez po odbitku.

Prema čl. 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% se obračunava i plaća na prihode koje nerezidentno pravno lice (Fejsbuk ili Gugl na primer), ostvari od rezidentnog pravnog lica (privrednog društva, preduzetnika ili udruženja iz Srbije).

Oslobađanje od plaćanja ovog poreza je moguće, ukoliko se Poreskoj upravi Republike Srbije dostavi potvrda o rezidentnosti stranog pravnog lica kome se plaćaju usluge oglašavanja.

 

Potvrda o rezidentnosti – Facebook – 2017 (EN)

Preuzmi

 

Potvrda o rezidentnosti – Facebook – 2017 (EN + SR)

Preuzmi

Potvrda o rezidentnosti – Google – 2017 (EN + SR)

Preuzmi

Potvrda o rezidentnosti – Google – 2017 (EN)

Preuzmi

Potvrda o rezidentnosti – Facebook – 2016 (EN)

Preuzmi

Potvrda o rezidentnosti – Facebook – 2016 (EN + SR)

Preuzmi

Potvrda o rezidentnosti – Google – 2016 (EN)

Preuzmi

Potvrda o rezidentnosti – Google – 2016 (EN + SR)

Preuzmi