Vrsta usluge

Staro pravilo

Novo pravilo kada se usluga pruža obvezniku

Novo pravilo kada se usluga pruža licu koje nije obveznik

Usluge koje su povezane sa nepokretnostima

Mesto gde se nepokretnost nalazi (član 12. stav 3. tačka 1) Zakona)

Mesto gde se nepokretnost nalazi (član 12. stav 6. tačka 1) Zakona)

Mesto gde se nepokretnost nalazi (član 12. stav 6. tačka 1) Zakona)

Usluge prevoza dobara

Mesto gde se odvija prevoz (član 12. stav 3. tačka 2) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto gde se odvija prevoz (član 12. stav 6. tačka 3) Zakona)

Usluge prevoza lica

Mesto gde se odvija prevoz (član 12. stav 3. tačka 2) Zakona)

Mesto gde se odvija prevoz (član 12. stav 6. tačka 2) Zakona)

Mesto gde se odvija prevoz (član 12. stav 6. tačka 2) Zakona)

Usluge koje se odnose na prisustvovanje kulturnim, umetničkim, sportskim, naučnim, obrazovnim, zabavnim ili sličnim događajima (sajmovi, izložbe i dr.), uključujući i pomoćne usluge u vezi sa prisustvovanjem tim događajima

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 3. tačka 3) podtačka (1) Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (1) Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (1) Zakona)

Usluge organizatora kulturnih, umetničkih, sportskih, naučnih, obrazovnih, zabavnih i sličnih događaja

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 3. tačka 3) podtačka (1) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (2) Zakona)

Sporedne usluge u oblasti transporta kao što su utovar, istovar, pretovar i slično

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 3. tačka 3) podtačka (2) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (3) Zakona)

Usluge procene pokretnih stvari

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 3. tačka 3) podtačka (3) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (4) Zakona)

Usluge radova na pokretnim stvarima

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 3. tačka 3) podtačka (4) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (4) Zakona)

Usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta

Mesto pružaoca usluge (član 12. st. 1. i 2. Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona)

Mesto gde je usluga stvarno pružena (član 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona)

Usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći vremenski period

Mesto primaoca usluga, osim usluga po osnovu rent a car ugovora za koje je mesto prometa mesto pružaoca usluga (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (1) Zakona)

Mesto u kojem se prevozno sredstvo stvarno stavlja na korišćenje primaocu usluge (član 12. stav 6. tačka 5) Zakona)

Mesto u kojem se prevozno sredstvo stvarno stavlja na korišćenje primaocu usluge (član 12. stav 6. tačka 5) Zakona)

Usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava na duži vremenski period

Mesto primaoca usluga, osim usluga po osnovu rent a car ugovora za koje je mesto prometa mesto pružaoca usluga (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (1) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 6) Zakona)

Iznajmljivanje ostalih pokretnih stvari

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (1) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (8) Zakona)

Usluge prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, prava na patente, licence, zaštitne znakove i druga prava intelektualne svojine

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (5) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (1) Zakona)

Usluge oglašavanja

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (4) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (2) Zakona)

Ostale usluge iz oblasti ekonomske propagande

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (4) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto pružaoca usluga (član 12. stav 5. Zakona)

Usluge savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (7) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (3) Zakona)

Usluge prevodilaca za usluge prevođenja, uključujući i prevođenje u pisanom obliku

Mesto pružaoca usluge (član 12. st. 1. i 2. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (3) Zakona)

Usluge obrade podataka i ustupanja, odnosno davanja informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (8) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (4) Zakona)

Usluge bankarskog i finansijskog poslovanja i poslovanja u oblasti osiguranja, uključujući reosiguranje, osim iznajmljivanja sefova

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (6) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (6) Zakona)

Usluge stavljanja na raspolaganje osoblja

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (9) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (7) Zakona)

Usluge omogućavanja pristupa mreži prirodnog gasa, mreži za prenos električne energije i mreži za grejanje, odnosno hlađenje, transporta i distribucije putem tih mreža, kao i drugih usluga koje su neposredno povezane sa tim uslugama

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (9b) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (9) Zakona)

Usluge telekomunikacija

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (2) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (10) Zakona)

Usluge radijskog i televizijskog emitovanja

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (10) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (11) Zakona)

Usluge pružene elektronskim putem

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (10) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (12) Zakona)

Usluge kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (9a) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto pružaoca usluge (član 12. stav 5. Zakona)

Uluge preuzimanja obaveze da se u potpunosti ili delimično odustane od obavljanja neke delatnosti ili od korišćenja nekog prava iz novog člana 12. stav 6. tačka 7) Zakona o PDV (npr. delatnost konsaltinga, oglašavanja, telekomunikacione delatnosti, delatnosti pružanja usluga elektronskim putem i dr)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (3) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 6. tačka 7) podtačka (5) Zakona)

Usluge preuzimanja obaveze da se u potpunosti ili delimično odustane od obavljanja neke delatnosti ili od korišćenja nekog prava u svim ostalim slučajevima

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (3) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto pružaoca usluge (član 12. stav 5. Zakona)

Usluge posredovanja kod pružanja usluga iz starog člana 12. stav 3. tačka 4) podtač. (1) – (10) Zakona o PDV (iznajmljivanje pokretnih stvari, konsalting, inženjerske usluge, usluge iz oblasti ekonomske propagande, usluge pružene elektronskim putem i dr)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (11) Zakona)

Mesto primaoca usluge (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto gde je izvršen posredovani promet (član 12. stav 6. tačka 8) Zakona)

Ostale usluge posredovanja

Mesto gde je izvršen posredovani promet (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto primaoca usluga (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto gde je izvršen posredovani promet (član 12. stav 6. tačka 8) Zakona)

Sve ostale usluge koje nisu navedene

Mesto pružaoca usluga (član 12. st. 1. i 2. Zakona)

Mesto primaoca usluga (član 12. stav 4. Zakona)

Mesto pružaoca usluga (član 12. stav 5. Zakona)