Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.

Primarna proizvodnja biljnih kultura, u smislu ovog pravilnika, obuhvata proizvodnju:

  • žitarica;
  • industrijskog bilja;
  • aromatičnog i lekovitog bilja;
  • povrća;
  • voća;
  • grožđa;
  • cveća.

Podsticajna sredstva se mogu dobiti za:

-Konstrukcije za plastenike (aluminijumske, pocinkovane čelične, čelične i plastične)
-Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje plastenika
-Folije za senčenje i sprečavanje gubitaka toplote, izuzimajući malč folije
-Mreže za senčenje objekta
-Oprema za ventilaciju, hlađenje odnosno grejanje prostora (centrifugalni ili aksijalni ventilatori, izmenjivači toplote, kompresori, kondenzatori, ventili, kotlovi/gorionici i pumpe za cirkulaciju vazduha)
-Sistemi za navodnjavanje sa mogućnošću đubrenja i vlaženje prostora mikroorošavanjem (razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili i slavine)
-Oprema za ispitivanje parametara zaštićenog prostora:

7.1 Instrumenti za merenje nivoa ugljen-dioksida u zatvorenom prostoru

7.2 Instrumenti za merenje temperature i vlažnosti zemljišta, supstrata i vazduha

7.3 Instrumenti za merenje elektro provodljivosti vode i hranljivog rastvora (ES metri)

7.4 Instrumenti za merenje kiselosti zemljišta i supstrata (pH metri).

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

-fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
-preduzetnik;
-privredno društvo;
-zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
-srednja škola;
-naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

 

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 1. jula tekuće godine.

Detaljnije…