Radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača

Vlada Republike Srbije donela je  Odluku o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, koji se primenjuje na sve poslodavce na teritoriji Republike.

U skladu sa novom Odlukom o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, vlasnici ugostiteljskih objekata će morati da prijave i sklope ugovor sa estradno-muzičkim umetnicima. Najniža visina honorara za estradno-muzičke umetnike iznosi 1.200 dinara, a porez se obračunava po stopi od 17% što iznosi minimalno 200 dinara. Honorar se isplaćuje svakom članu benda pojedinačno.
Ukoliko estradno-muzički umetnik nema regulisane doprinose, moraće da plati dažbine koje iznose čak 60 odsto od visine honorara.

Naime, prema pomenutoj Odluci vlasnik ugostiteljskog objekta dužan je da proveri da li pevač i muzičari benda poseduju obaveznu licencu, kao i da sa svakim od njih ponaosob potpiše Ugovor o pružanju usluge iz oblasti muzičke kulture, na osnovu kog će ugovorene strane precizirati cenu rada, visinu doprinosa i poreza.

U suprotnom, gazde lokala moraće da plate kaznu, a preti im i zatvaranje kafana, diskoteka, restorana, hotela…

Pored estradno-muzičkih umetnika, vlasnici ugostiteljskih objekata, organizatori festivala i drugih manifestacija treba da sklope kolektivne ugovore i sa voditeljima programa, menadžerima, folklor i drugim igračima, tehničkim osobljem za održanje nastupa i svim licima koji učestvuju u zabavljanju gostiju ugostiteljskih objekata ili posetilaca festivala, odnosno manifestacija.

Kolektivni ugovor mogu da sklope samo sa estradno-muzičkim umetnicima i ostalim učesnicima događaja koji imaju licencu. Licencu mogu dobiti isključivo od registrovanih udruženja umetnika.

Takođe, zanimljivo je da ukoliko mladenci organizuju svadbu u svom dvorištu ili negde drugde pod šatorom, van ugostiteljskog objekta, mladoženja se tada nalazi u ulozi poslodavca za muzičare koje je angažovao. To znači da mladoženja mora da angažuje licencirane muzičare i da sa njima sklopi kolektivni ugovor i na njihove tekuće račune uplati minimum 1.200 dirana po članu benda. U protivnom mladoženji preti kazna od 10.000 dinara ukoliko je angažovao muzičare bez licence i od 20.000 do 300.000 dinara ukoliko nije sklopio kolektivni ugovor sa muzičarima.

Razlog za donošenje ove odluke jeste da se ujednače prava i obaveze u vezi sa radnim angažovanjem lica koja obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, odnosno uslovi poslovanja u delatnosti ugostiteljstva i turizma prilikom angažovanja izvođača estradno-muzičkog programa.

Donošenje Odluke će obezbediti jednake uslove radnog angažovanja i efikasniju zaštitu prava izvođača estradno-muzičkog programa kod svih poslodavaca u Republici Srbiji, čime se sprečava siva ekonomija u toj delatnosti.