Objavljen je novi Pravilnik o pregledu obračuna PDV-a (primena od 1. januara 2018. godine)

Pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS, br. 90/17 od 6. oktobra 2017. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, s tim da se primenjuje od 1. januara 2018. godine. Pravilnikom je propisan novi Obrazac POPDV.

Pravilnik o evidenciji PDV se sastoji iz tri dela:

  • Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV – opšta evidencija. Ovaj deo sadrži devet grupa evidencija:

1) promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

2) promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

3) oporezivi promet dobara i usluga i obračunati PDV;

4) obračunati PDV za promet drugog lica;

5) posebne postupke oporezivanja turističkih agencija i polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta;

6) uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima;

7) nabavku dobara i usluga od poljoprivrednika;

8) nabavku dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika;

9) promet dobara i usluga izvršen van Republike i drugi promet koji ne podleže PDV.

  • Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV – posebne evidencije. Ovaj deo sadrži 11 posebnih evidencija.

 

  • Oblik i sadržina pregleda obračuna PDV. Pregled obračuna PDV na obrascu POPDV sadrži 176 polja.

 

PRAVILNIK možete preuzeti ovde…