Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini.

Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lice koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture, organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), turističke organizacije kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, kao i neprofitne institucije za realizaciju projekata razvoja turizma. Nastavi sa čitanjem “Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini”

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2018. godini.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Nastavi sa čitanjem “Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude”

Novi iznosi najniže mesečne, najviše mesečne i najviše godišnje osnovice doprinosa

U Službenom glasniku RS broj 2/18 od 5. 1. 2018. godine objavljeni su sledeći iznosi: 

  • najniža mesečna osnovica doprinosa: 23.053 dinara

(u primeni 6.1.2018 – 31.12.2018.);

  • najviša mesečna osnovica doprinosa: 329.330 dinara

(u primeni 6.1 – 31.12.2018.);

  • najviša godišnja osnovica doprinosa za 2017. godinu: 3.951.855 dinara. 

Poslednjim izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano da će se navedeni iznosi objavljivati  jednom godišnje.

Nastavi sa čitanjem “Novi iznosi najniže mesečne, najviše mesečne i najviše godišnje osnovice doprinosa”

Elektronska registracija preduzetnika od 01. januara 2018. godine

Agencija za privredne registre od 01. januara 2018. godine pruža uslugu elektronske registracije preduzetnika. Usluga omogućava lakše, jeftinije i za mnogo kraće vreme da se registruju kao preduzetnici.

Elektronska registracija u APR-u obuhvata elektronsku prijavu potpisanu kvalifikovanim elektronskim sertifikatom preduzetnika ili ovlašćenog podnosioca prijave. E-prijava se popunjava u aplikaciji dostupnoj preko portala APR-a, gde će biti omogućeno i elektronsko plaćanje komercijalnim platnim karticama (Visa, Master). Nastavi sa čitanjem “Elektronska registracija preduzetnika od 01. januara 2018. godine”

Od 01. januara najniža i najviša osnovica doprinosa se određuju jednom godišnje

Izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS”, 113 od 17.12.2017. godine) predviđen je novi način izračunavanja najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Najniža i najviša osnovica doprinosa se određuju jednom godišnje na osnovu prosečne mesečne zarade isplaćene u periodu od decembra prethodne godine do novembra tekuće godine.

Nastavi sa čitanjem “Od 01. januara najniža i najviša osnovica doprinosa se određuju jednom godišnje”

Od juče su poslodavci u obavezi da prijave zaposlene na obavezno socijalno osiguranje pre stupanja zaposlenog na rad

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) je izdao obaveštenje da je od 25. decembra 2017. godine omogućeno da se putem portala CROSO prijava na obavezno socijalno osiguranje registruje i pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je obavestio poslodavce da od 25. decembra 2017. godine neće moći da podnose prijave na obavezno socijalno osiguranje sa ranijim datumom, već samo sa budućim datumom početka osiguranja – pre stupanja na rad. Nastavi sa čitanjem “Od juče su poslodavci u obavezi da prijave zaposlene na obavezno socijalno osiguranje pre stupanja zaposlenog na rad”

UPDP Subotica formira Klub poslovnih žena

 

 

 

Udruženje privrednih društava i preduzetnika formira Klub poslovnih žena kao sekciju za razvoj ženskog biznis liderstva.

Prvi radni sastanak Kluba poslovnih žena UPDP Subotica biće održan 18. januara 2018. godine u 17 časova.

Članice Kluba poslovnih žena UPDP Subotica  mogu biti predstavnice kompanija (vlasnice/suvlasnice ili  žene na rukovodećoj poziciji) i  žene koje su na menadžerskim pozicijama u kompanijama.

Ako ste poslovna žena i želite da budete deo našeg tima pridružite nam se na prvom radnom sastanku.

Obavezna je prijava putem e-mail/a  aleksandra.dobrin@updpsu.com

Sve ostale informacije možete dobiti putem telefonskog broja 024/601-111 radnim danima od 10h -14h.

Detaljnije o Klubu poslovnih žena UPDP Subotica možete da pročitate na linku http://www.updpsu.com/klub-poslovnih-zena/

 

Narodna skupština usvojila izmene poreskih zakona

Povećan neoporezivi deo zarade, olakšice za početnike, nova minimalna cena rada

(izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, izmene Zakona o porezu na dohodak građana, izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica)

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana precizirano je da će neoporezivi deo zarade radnika umesto 11.790 dinara, kao što je do sada bilo, biti povećan na 15.000 dinara od 1. januara 2018. godine.

Tada će početi da se primenjuje i nova minimalna cena rada koju je usaglasio Socijalno-ekonomski savet, a koja će iznositi 143 dinara po radnom satu. Nastavi sa čitanjem “Narodna skupština usvojila izmene poreskih zakona”