Poslovni  adresar   je online poslovni adresar Udruženja privrednih društava i preduzetnika Subotica, koji je dostupan svim korisnicima Interneta, kako građanima, tako i privredi. Pretraga može da se vrši po nazivu preduzeća, kategoriji, opisu preduzeća, telefonu, pibu, mestu, adresi.

Free paket (možete sami da se registrujete elektronskim putem) :  Nudimo mogućnost besplatnog registrovanja u Poslovnom adresaru sa prikazom osnovnih podataka vašeg preduzeća (naziv preduzeća, adresa, telefon,  i logo)

Advanced paket (kontaktirajte marketing službu): Nudimo mogućnost registrovanja uz naknadu u Poslovnom adresaru sa prikazom pored osnovnih podataka i napredne podatke (opis vaše delatnosti, web adresa, baner i dr. po vašoj želji).

Ako želite da se registrujete BESPLATNO u našem Poslovnom adresaru kliknite OVDE