Konkursi | Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2017. godini. Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu. Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju…

Vesti | Investicioni krediti Fonda za razvoj

Uslovi za korišćenje sredstava Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro, mala, srednja i velika pravna lica, registrovani u relevantom registru na području Republike Srbije, koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan gubitak i to: – privredni subjekti koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu,…

KONKURS – Raspisan Javni konkurs za nabavku mašina, opreme i softvera

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 36.493.669,00 dinara, koja su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu. CILj Cilj Programa je osavremenjivanje, proširenje i povećanje obima procesa proizvodnje, stabilizacije proizvodnje, investiranja u savremena sredstva za rad i proizvodnju, radi povećanja konkurentnosti kod privrednih subjekata te ukupnog razvoja privrede i…

Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2016. godini

Ministarstvo objavljuje Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u ukupnom iznosu od 1.300.000 dinara. Pojedinačne subvencije za koje mogu konkurisati privredni subjekti, koji imaju sertifikat „otvorene šake“ i bave se tkanjem, ćilimarstvom, vezom, opančarstvom, filigranstvom, ikonopisom ili terzijskim zanatom, iznose šezdeset hiljada, sto hiljada i dvesta hiljada dinara. Rok za podnošenje prijava je…

post

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, doneo je Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima. Ovaj pravilnik objavljen je u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 67/16 od 5. avgusta 2016. godine. Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, uslovi,…

Javni poziv za dodelu bespovratne pomoći za nabavku opreme

Ministarstvo privrede raspisalo je danas javni poziv malim i mikro preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama, za dodelu bespovratne pomoći kroz Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme. Kroz ovaj Program, koji predstavlja kombinaciju povoljnih bankarskih kredita i bespovratnih sredstava države, Ministarstvo privrede sufinansira nabavku proizvodne opreme u iznosu od 25 odsto vrednosti opreme, dok…

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA I KLASTERA

Razvojna agencija Srbije raspisala je 27.04.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini (dalje: Program). Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće…

Projekat „Praksa moja šansa“

Unija poslodavaca Srbije uz podršku SOLIDAR Swiss Labour Assistance-SLA realizuje projekat „Praksa moja šansa“, koji za cilj ima unapređenje položaja mladih sa aspekta njihove zapošljivosti i boljeg položaja na tržištu rada uz podršku i snažniju ulogu sektora malih i srednjih preduzeća, kao i podsticanje aktivnog informisanja i uključivanja poslodavaca u organizovanje stručne prakse. Ovim projektom…

Javni poziv za dodelu paketa podrške u okviru Projekta podrške početnicima za započinjanje posla – Start-up – RAS

Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up (u daljem tekstu: Projekat) realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: ARRA). Opšti cilj Projekta je razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva, kao i unapređenje efikasnosti i institucionalne…

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava

Na osnovu Uredbe o podsticajima razvoju preduzetništva („Službeni  glasnik RS”, broj 113/15) i Zaključka Vlade kojim se usvaja Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju Ministarstvo privrede raspisuje Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru “PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE  U POSLOVANJU” Program podsticanja razvoja preduzetništva…