Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte

Na osnovu Uredbe o podsticajima razvoju preduzetništva („Službeni  glasnik RS”, broj 113/15), Zaključka Vlade kojim se usvaja Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte i Zaključka Vlade kojim se usvaja Program o izmenama i dopunama Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte.

 MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE Nastavi sa čitanjem “Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte”

Konkursi | Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2017. godini.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar 2017. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. decembar 2017. godine.

Informacije o konkursu i obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139697.

Detaljnije informacije

Vesti | Investicioni krediti Fonda za razvoj

Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti razvrstani kao mikro, mala, srednja i velika pravna lica, registrovani u relevantom registru na području Republike Srbije, koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan
gubitak i to:
– privredni subjekti koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnih preduzeća
– privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%.
Ukupna zaduženost privrednog subjekta kod Fonda za razvoj, sa svim njegovim povezanim licima (pojam povezanih lica obuhvata lica povezana na način definisan Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, kumulativno) može biti maksimalno do 200.000.000,00 RSD.

Sredstva po ovom programu se mogu koristiti za kreditiranje svih privrednih grana, osim za:

– Organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
– Proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima
ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim
– Promet nafte i naftnih derivata.

Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima:
– kamatna stopa je 1,5% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 3% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule,
– rok otplate je do 10 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine,
– mesečna/tromesečna otplata kredita,
– U grejs periodu interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu

Minimalan iznos kredita za sva pravna lica iznosi 2.000.000,00 RSD, a maksimalan 50.000.000,00 RSD ukoliko je kredit/garancija obezbeđen/a hipotekom nad nepokretnošću ili nekim drugim sredstvom obezbeđenja predviđenim programom Fonda, ili 100.000.000,00 RSD ukoliko je kredit/garancija obezbeđen/a garancijom poslovne banke.

Minimalni broj zaposlenih radnika za pomenute maksimalne iznose je 35 radnika .

Pojam povezanih lica obuhvata lica povezana na način definisan Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, kumulativno.
Fond prihvata kao predračunsku vrednost ulaganja samo nova ulaganja. Pod novim ulaganjima koja se mogu kreditirati smatraju se i ona ulaganja koja su realizovana do šest meseci pre datuma podnošenja zahteva za kredit, za šta je investitor u obavezi da pruži validne dokaze.
Obaveza korisnika kredita je da u periodu korišćenja kredita ne smanjuje broj zaposlenih radnika.

 

· Isporučilac opreme ne može biti fizičko lice;
· Prodavac nepokretnosti ne može biti povezano lice sa korisnikom kredita, u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o bankama.
Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:
– garancija ili avalirane menice poslovne banke; i/ili
– menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta; i/ili
– menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika; i/ili
– hipoteka prvog reda na nepokretnostima- u odnosu na tržišnu vrednost hipotekovane nepokretnosti, zavisno od vrste te nepokretnosti, visina odobrenog kredita može iznositi:
o do 70% tržišne vrednosti stambenog prostora (stanovi i porodične kuće);
o do 60% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelarije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti, hladnjače, benzinske pumpe i sl.);
o do 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, (hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl.);
o do 50% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta; i/ili
o do 30% tržišne vrednosti poljoprivrednog zemljišta ukoliko je korisnik kredita registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
– zaloga na proizvodnoj opremi i drugim pokretnim stvarima u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 50% tržišne vrednosti nove opreme i do 30% tržišne vrednosti opreme starije od dve godine
Ukoliko je privredni subjekt iz nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave (ukoliko na navedenoj teritoriji  ima sedište ili na istoj obavlja poslovanje) tržišna vrednost navedenih instrumenata obezbeđenja u odnosu na vrednost kredita mora da bude 1:1. Dokaz da privredni
subjekat obavlja poslovanje na teritoriji nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave je registrovano postojanje sedišta ili ogranka i to najmanje godinu dana pre podnošenja zahtevaza kredit.
Nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave, u smislu ovog Programa, smatraju se jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u treću grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. stav 1. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista
razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave i to; Alibunar, Bajina Bašta, Batočina, Bač, Bela Crkva, Bogatić, Boljevac, Velika Plana, Veliko
Gradište, Vladimirci, Despotovac, Žabalj, Žitište, Ivanjica, Irig, Kladovo, Knić, Kovačica, Kovin, Koceljeva, Kraljevo, Leskovac, Loznica, Lučani, Ljubovija, Mali Iđoš, Negotin, Nova Crnja, Novi Bečej, Novi Pazar, Osečina, Odžaci, Paraćin, Plandište, Prokuplje, Svilajnac, Sečanj, Smederevska Palanka, Sokobanja, Srbobran, Titel, Trstenik, Ćićevac, Ćuprija, Ub, Čoka, Šid.
Izrazito nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave, u smislu ovog Programa, smatraju se jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave i to: Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Dimitrovgrad, Doljevac, Žabari, Žagubica, Žitorađa, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljig, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Opovo, Petrovac na Mlavi, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Raška, Rekovac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin, Crna Trava.
Kao dodatna sredstva obezbeđenja, mogu poslužiti i:
– založno pravo na zalihama robe;
– založno pravo na budućim potraživanjima, koja proizlaze iz postojećih ugovora
zaključenih sa dužnicima koji imaju bonitet prihvatljiv za Fond;
– hipoteka drugog reda;
– hipoteka/zaloga na objektu/opremi koji/a je predmet finansiranja, osim kod start-up
kredita u iznosima do 1.500.000,00 dinara, u kom slučaju zaloga na budućoj
stvari/opremi/vozilima koja su predmet kreditiranja može biti osnovno
obezbeđenje;
– jemstvo fizičkog lica i drugi instrumenti obezbeđenja.

KONKURS – Raspisan Javni konkurs za nabavku mašina, opreme i softvera

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 36.493.669,00 dinara, koja su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu.

CILj

Cilj Programa je osavremenjivanje, proširenje i povećanje obima procesa proizvodnje, stabilizacije proizvodnje, investiranja u savremena sredstva za rad i proizvodnju, radi povećanja konkurentnosti kod privrednih subjekata te ukupnog razvoja privrede i preduzetništva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena za subvencionisanje ili refundaciju troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera radi unapređenja postojeće delatnosti.

Sredstva se odobravaju za:

A)    Subvencionisanje troškova nabavke mašine ili opreme ili softvera na osnovu predračuna, ponude ili predugovora, koji mora da sadrži isključivo iznos vrednosti mašine ili opreme ili softvera, bez troškova isporuke, montaže, obuke, carinskih troškova i drugih zavisnih troškova, ili

B)    Refundaciju troškova nabavke mašina ili opreme ili softvera koja je  kupljena i isplaćena u celosti nakon 21. marta 2016. godine.

U izuzetnim slučajevima, na predlog komisije, za pregled dokumenatcije, subvencionisaće se ili refundirati nabavka mašine ili opreme ili softvera do 70 odsto vrednosti.

Navedeni izuzetak se odnosi na privredne subjekte čije se sedište nalazi na teritoriji opština koje se prema Uredbi o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave svrstavaju u katageroju ispod 60% republičkog proseka.

VISINA SREDSTAVA

A) Subvencionisani iznos se odobrava u visini do maksimalno 50 odsto od ukupne vrednosti mašine ili opreme ili softvera (bez PDV-a) na osnovu dostavljenog predračuna ili ponude dobavljača/prodavca, odnosno predugovora sa prodavcem.

B) Refundirani iznos se odobrava u visini do maksimalno 50 odsto od ukupne vrednosti mašine ili opreme ili softvera (bez PDV-a) na osnovu računa/otpremnice i izvoda računa iz banke o plaćanju istog.

Po osnovu tačke A) i B) sredstva se odobravaju za:

1.    Mašine ili opremu u visini od najmanje 300.000,00 dinara do najviše 2.000.000,00 dinara;

2.    Softver u visini od najmanje 30.000,00 dinara do najviše 300.000,00 dinara.

Neće se razmatrati prijave čija je vrednost za mašine ili opremu do 600.000, 00 dinara bez PDV, a za softver do 60.000,00 dinara bez PDV.

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava i ne obuhvata PDV.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo da konkurišu imaju mikro i mala pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) pod sledećim uslovima:

1) da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31. decembra 2014. godine i imaju sedište odnosno registrovan ogranak na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
2)  da su pozitivno poslovali u 2015. godini;
3)  da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;
4)  da nad njima nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
5)  da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
6) da podnosilac prijave i dobavljač opreme ili mašine ili softvera  nisu povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima;
7) da podnosioci prijava prema finansijskim izveštajima iz 2015. godine, imaju najmanje jedno zaposleno lice;
8) da nisu u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
9) da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2014-2016 godina) nisu primili državnu pomoć čija visina prelazi iznos od 23.000.000,00 dinara; i
10) da nisu primili bespovratna sredstva na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za subvencionisanje troškova nabavke mašina i opreme u 2014., 2015. i 2016 godini.

Učesnik konkursa može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše jednom prijavom i po jednom osnovu (refundacija ili subvencionisanje) i za jednu namenu (mašina/oprema/softver).

Učesnik konkursa kome su odobrena sredstva zaključenjem ugovora će se obavezati da opremu ili mašinu ili softver ne sme otuđiti, dati drugom privrednom subjektu u zakup ili na korišćenje, najmanje 36 meseci od dana zaključenja ugovora.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

1)    Popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac prijave na Javni konkurs (preuzima se sa sajta Sekretarijata, www.spriv.vojvodina.gov.rs);

2) Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR  ne stariji od datuma objavljivanja javnog konkursa (original ili overena fotokopija);

3) 1 – Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva –fotokopija finansijskog izveštaja za 2015. godinu koji je predat APR-u,
2 – Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva –kopija bilansa uspeha za 2015. godinu (Obrazac BU) overen od strane poreske uprave,
3 – Paušalni poreski obveznici – fotokopija obrasca KPO, potvrda od poslovne banke o prometu na računu u 2016. godini i fotokopija Rešenja na porez od prihoda od samostalne delatnosti;

4) Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne Poreske uprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne starije od 15. oktobra 2016. godine (original ili overena fotokopija);

5) A) Predračun ili ponuda dobavljača ili predugovor sa prodavcem mašine ili opreme ili softvera; (original ili overena fotokopija);
B) Račun ili račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljenu mašinu ili opremu ili softver i izvod računa iz banke o plaćanju istog ne stariji od  21.03.2016. godine (original ili overena fotokopija)
V) Izjavu u prilogu prijavnog obrasca (na sajtu Sekretarijata);

6)    Potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave o ranije primljenoj de minimis državnoj pomoći.

SREDSTVA OBEZBEĐENjA

Učesnik konkursa kojem sredstva budu odobrena dužan je da prilikom potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom dostavi:

Za mašine i opremu:

– bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, u vrednosti iznosa subvencije sa rokom trajanja do 31. marta 2017. godine i
– jednu blanko solo menicu registrovanu u poslovnoj banci sa meničnim ovlašćenjem.

Za softver:

– jednu blanko solo menicu registrovanu u poslovnoj banci sa meničnim ovlašćenjem.

DONOŠENjE ODLUKE

Odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam na predlog komisije.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

Sekretarijat će, nakon donošenja Odluke, kontaktirati samo učesnike konkursa kojima su sredstva odobrena.

Učesnik konkursa kojem su dodeljena sredstva zaključiće ugovor.

Prijave na Javni konkurs se podnose isključivo na konkursnom obrascu koji je sastavni deo Javnog konkursa i koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: ,,NE OTVARATI” i ,,Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme i softvera u 2016. godini” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za podnošenje prijave je do 15.11.2016. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Korisnici sredstava koji nemaju otvoren namenski račun kod Uprave za trezor u obavezi su da ga pre zaključenja ugovora otvore.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Sekretarijatu, na brojeve telefona 021/487-4248 ili 021/487-4072.

Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2016. godini

Ministarstvo objavljuje Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u ukupnom iznosu od 1.300.000 dinara. Pojedinačne subvencije za koje mogu konkurisati privredni subjekti, koji imaju sertifikat „otvorene šake“ i bave se tkanjem, ćilimarstvom, vezom, opančarstvom, filigranstvom, ikonopisom ili terzijskim zanatom, iznose šezdeset hiljada, sto hiljada i dvesta hiljada dinara.

Rok za podnošenje prijava je ponedeljak 24. oktobar 2016. godine.

 

 

Detaljnije o konkursu možete da pročitate klikom  OVDE.

 

 

 

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, doneo je Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima.

Ovaj pravilnik objavljen je u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 67/16 od 5. avgusta 2016. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, uslovi, način i obrazac prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:

 • podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu zakona kojim se uređuje turizam;
 • podsticaji programu za podršku investicijama za nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisimima kojim se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata;
 • podsticaji programu za podršku investicijama za promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica.

Vrste podsticaja:

 • izgradnju novih autentičnih seoskih objekata
 • radove investicionog i tekućeg održavanja postojećih, autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
 • dogradnju i adaptaciju kupatila, saune, kuhinje i uvođenje sistema centralnog grejanja, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
 • radove investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu – vodenica, valjarica (objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna), vetrenjača koji su u funkciji seoskog turizma;
 • poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara, radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
 • izgradnju bazena (nadzemnih i ukopanih), površine veće od 12m2 i dubine veće od 1m;
  parterno uređenje dvorišta;
 • opremanje objekata radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje:

Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom imaju:

fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

 • preduzetnik,
 • pravno lice:
 • privredno društvo (mikro, malo i srednje pravno lice);
 • zemljoradnička zadruga;
 • srednja škola;
 • manastir, crkva, zadužbina;
 • turistička organizacija;
 • udruženje.

Način ostvarivanja prava na podsticaje:

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na osnovu konkursa, koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu predmetne investicije, odnosno mestu obavljanja aktivnosti koji se podržavaju ovim pravilnikom, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalan iznos podsticaja, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, korisniku podsticaja ne može biti veći od naznačenih maksimalnih iznosa podsticaja za investicije pobrojane po vrstama programa i podsticaja.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije je 1.200.000,00 dinara.

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Javni poziv za dodelu bespovratne pomoći za nabavku opreme

Ministarstvo privrede raspisalo je danas javni poziv malim i mikro preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama, za dodelu bespovratne pomoći kroz Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme.

Kroz ovaj Program, koji predstavlja kombinaciju povoljnih bankarskih kredita i bespovratnih sredstava države, Ministarstvo privrede sufinansira nabavku proizvodne opreme u iznosu od 25 odsto vrednosti opreme, dok se 70 odsto troškova nabavke  finansira iz kredita banaka partnera na Programu, a pet odsto je učešće samog preduzetnika.

Sredstva se mogu koristiti za nabavku novih ili polovnih (ne starijih od pet godina) proizvodnih mašina i opreme, kao i novih delova, specijalizovanih alata za mašine i opremu, a iznos odobrene bespovratne pomoći do 25 procenata od vrednosti opreme ne može biti veći od 2.500.000 dinara.

Privredni subjekti koji su zainteresovani za učešće u Programu, zahtev za bespovratnu pomoć podnose zajedno sa kreditinim zahtevima u jednoj od banaka ili lizing kuća koje su  partner na Programu.

Banke partneri Ministarstva u realizaciji Programa su CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, ERSTE BANK, UNICREDIT BANK SRBIJA, BANCA INTESA, a od ove godine partneri su i dve lizing kompanije INTESA LEASING i UNICREDIT LEASING SRBIJA.

One su za učesnike ovog Programa ponudile posebne, povoljnije uslove kredita, koji ne moraju biti obezbeđeni hipotekom na nekretninama, već pre svega zalogom na opremu koja se nabavlja.

Ministarstvo privrede realizuje ovaj Program u cilju povećanja konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenja njihovog poslovanja, kao i kreiranja novih radnih mesta. Za ovaj program opredeljeno je 542.000.000 dinara bespovratnih sredstava.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA I KLASTERA

Razvojna agencija Srbije raspisala je 27.04.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini (dalje: Program). Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:

 • Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih stranim tržištima;
 • Testiranje novih proizvoda;
 • Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
 • Ispitivanje stranog tržišta.

Napomena: Velika preduzeća i klasteri mogu konkurisati samo za dve vrste aktivnosti:

 • Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
 • Ispitivanje stranog tržišta.

Privredni subjekat ili klaster može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne  delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova);
 • da su registrovani na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 • da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2014. godine;
 • da uspešno posluju prethodne dve godine;
 • da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da u prethodnoj i ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodina.

Pravo na dodelu sredstava imaju klasteri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;
 • da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2015. godine;
 • da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
 • da imaju za članove minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;
 • da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;
 • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 • da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;
 • da preduzeća, članovi klastera, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama;
 • da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:

 • vojnoj i duvanskoj industriji;
 • trgovini;
 • primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
 • finansijskom sektoru;
 • sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine;
 • organizaciji igara na sreću i lutrija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara za privredna društva i preduzetnike u zavisnosti od aktivnosti, dok se za klastere sredstva dodeljuju u iznosu od 100.000 do 2.000.000,00 dinara. Za učešće na sajmovima privrednim društvima će se dodeljivati sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara ako nisu do sada izvozili, odnosno do 1.000.000,00 dinara ukoliko već izvoze. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

 Javni poziv će trajati do utroška sredstava.

Svi prateći obrasci dostupni su u i na sajtu Godina Preduzetništva 2016 www.godinapreduzetnistva.rs i u štampanom obliku u ARRA, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji, na broj telefona: 011/33 98 510 ili na adrese: office@ras.gov.rs.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini. Listu Akreditovanih regionalnih razvojih agencija pogledajte OVDE.

 

Prateća dokumentacija:

Uputstvo za realizaciju programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini

Obrazac I – Klasteri

Obrazac II – Klasteri

Obrazac III – Klasteri

Obrazac IV – Klasteri

Obrazac V1 – Klasteri

Obrazac V2 – Klasteri

Obrazac V3 – Klasteri

Obrazac I – Privredna društva i preduzetnici

Obrazac II – Privredna društva i preduzetnici

Obrazac III – Privredna društva i preduzetnici

Obrazac IV – Privredna društva i preduzetnici

Projekat „Praksa moja šansa“

Unija poslodavaca Srbije uz podršku SOLIDAR Swiss Labour Assistance-SLA realizuje projekat „Praksa moja šansa“, koji za cilj ima unapređenje položaja mladih sa aspekta njihove zapošljivosti i boljeg položaja na tržištu rada uz podršku i snažniju ulogu sektora malih i srednjih preduzeća, kao i podsticanje aktivnog informisanja i uključivanja poslodavaca u organizovanje stručne prakse.

Ovim projektom pokušaćemo da motivišemo poslodavce da stvore nove mogućnosti za mlade, kao i da mladi postanu atraktivnija opcija za poslodavce kroz sagledavanje mogućnosti i načina organizovanja učeničke i stručne prakse. Akcenat stavljamo na podsticanje aktivnog informisanja i uključivanja poslodavaca u organizovanje Stručne prakse kroz publikaciju „Vodič za stručnu praksu”, ali i kasnije kroz organizovanje javnih dešavanja u Beogradu, Subotici, Vrnjačkoj Banji i Kruševcu. Paralelno će se realizovati i istraživanje sa ciljem da se predlože najefikasniji modeli za organizovanje kvalitetne prakse i istaknu poslodavci koji na najbolji način i sa rezultatima organizuju stručnu praksu.

Detaljnije  možete da pročitate na sajtu Unije poslodavaca Srbije.