Vesti | Dostavljanje Polugodišnjih izveštaja za 2017. godinu

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda („Službeni glasnik…

Poreski savetnik | Tabelarni pregled mesta prometa usluga prema starim i novim pravilima za određivanje mesta prometa usluga

Vrsta usluge Staro pravilo Novo pravilo kada se usluga pruža obvezniku Novo pravilo kada se usluga pruža licu koje nije obveznik Usluge koje su povezane sa nepokretnostima Mesto gde se nepokretnost nalazi (član 12. stav 3. tačka 1) Zakona) Mesto gde se nepokretnost nalazi (član 12. stav 6. tačka 1) Zakona) Mesto gde se nepokretnost…

Poslovni savetnik | Promet pekarskih proizvoda u slučaju kada se kupcu omogućava da kupljene proizvode konzumira na licu mesta

Promet pekarskih proizvoda kao dobara oporezuje se po posebnoj stopi od 10%, međutim  sa druge strane usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta oporezuju se po opštoj stopi PDV od 20%.  Naime, do sada usluge predaje pića i jela za konzumaciju na licu mesta nisu bile bliže definisane propisima, tako da je…

Poreski savetnik | Obaveštenje za obveznike koji poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod

Obaveze koje su utvrđene rešenjima za 2015. i 2016. godinu, kao i konačne obaveze za 2017. godinu, obveznici uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB, dok obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine sve obaveze uplaćuju prema BOP-u. Prilikom uplate poreskih obaveza, svi poreski obveznici treba da postupe…

Poslovni savetnik | PRESTANAK OBAVLJANJA PDV AKTIVNOSTI I BRISANJE OBVEZNIKA IZ EVIDENCIJE ZA PDV

Zakonom su propisana dva razloga zbog kojih poreski obveznik otpočinje obavljanje PDV aktivnosti: 1) zato što se opredelio za obavljanje PDV aktivnosti (zbog sopstvenog interesa – konkurentnosti na tržištu, vrste dobara i usluga čiji promet vrši itd) ili 2) zato što je nastupio uslov propisan Zakonom – u prethodnih 12 meseci je ostvario ukupan promet…

Poslovni savetnik | PRAVILNIK o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika koji vode poslovne knjige u skladu sa članom 43. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon,…

Poslovni savetnik | Davanje poklona deci zaposlenih za Božić i Novu godinu

• Neoporezivi iznos poklona deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iznosi 9.166 dinara godišnje po detetu • Davanje poklona deci zaposlenih za Božić i Novu godinu propisano je Zakonom o radu kao mogućnost. Prema odredbi člana 119. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), poslodavac može…

Poslovni savetnik | Novine na osnovu Predloga zakona o stanovanju i održavanju zgrada|

Najznačajnije  novine na osnovu  Predloga zakona o stanovanju koji bi trebalo da bude usvojen u Skupštini do kraja decembra:   1. Upravnik zgrade Po novom zakonu posao upravnika neće biti plaćen ukoliko ga stanari sami izaberu među sobom. S tim što stanari imaju mogućnost da angažuju i profesionalnog upravnika van zgrade kojeg će plaćati po…

Poslovni savetnik | (Ne)mogućnost povećanja paušalno utvrđenog prihoda preduzetnika u odnosu na prethodnu godinu |

Prema odredbi člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 –…