Novi iznosi najniže mesečne, najviše mesečne i najviše godišnje osnovice doprinosa

U Službenom glasniku RS broj 2/18 od 5. 1. 2018. godine objavljeni su sledeći iznosi: 

  • najniža mesečna osnovica doprinosa: 23.053 dinara

(u primeni 6.1.2018 – 31.12.2018.);

  • najviša mesečna osnovica doprinosa: 329.330 dinara

(u primeni 6.1 – 31.12.2018.);

  • najviša godišnja osnovica doprinosa za 2017. godinu: 3.951.855 dinara. 

Poslednjim izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano da će se navedeni iznosi objavljivati  jednom godišnje.

Nastavi sa čitanjem “Novi iznosi najniže mesečne, najviše mesečne i najviše godišnje osnovice doprinosa”

Od 01. januara najniža i najviša osnovica doprinosa se određuju jednom godišnje

Izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS”, 113 od 17.12.2017. godine) predviđen je novi način izračunavanja najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Najniža i najviša osnovica doprinosa se određuju jednom godišnje na osnovu prosečne mesečne zarade isplaćene u periodu od decembra prethodne godine do novembra tekuće godine.

Nastavi sa čitanjem “Od 01. januara najniža i najviša osnovica doprinosa se određuju jednom godišnje”

Od juče su poslodavci u obavezi da prijave zaposlene na obavezno socijalno osiguranje pre stupanja zaposlenog na rad

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) je izdao obaveštenje da je od 25. decembra 2017. godine omogućeno da se putem portala CROSO prijava na obavezno socijalno osiguranje registruje i pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je obavestio poslodavce da od 25. decembra 2017. godine neće moći da podnose prijave na obavezno socijalno osiguranje sa ranijim datumom, već samo sa budućim datumom početka osiguranja – pre stupanja na rad. Nastavi sa čitanjem “Od juče su poslodavci u obavezi da prijave zaposlene na obavezno socijalno osiguranje pre stupanja zaposlenog na rad”

DAVANJE NOVOGODIŠNJIH ILI BOŽIĆNIH POKLONA DECI ZAPOSLENIH

Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013), u članu 119. stav 2. utvrđeno je da poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Ova primanja se, shodno članu 105. stav 3. Zakona o radu, ne smatraju zaradom do iznosa koji je utvrđen zakonom. Nastavi sa čitanjem “DAVANJE NOVOGODIŠNJIH ILI BOŽIĆNIH POKLONA DECI ZAPOSLENIH”

Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu

“Službeni glasnik RS”, broj 23/2015

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim posebnim kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obaveze iz rada i po osnovu rada, odnosno radno angažovanje lica koja obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture: izvođenje narodne, zabavne, džez, pop i rok muzike, folklornih i drugih igračkih programa (ples), odnosno ostalih muzičkih, govornih i scenskih izvođenja kulturnih programa, kao i poslova stručnjaka i saradnika u estradno-muzičkoj delatnosti (u daljem tekstu: izvođač estradno-muzičkog programa) i poslodavca u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu (u daljem tekstu: poslodavac). Nastavi sa čitanjem “Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu”

Radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača

Vlada Republike Srbije donela je  Odluku o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, koji se primenjuje na sve poslodavce na teritoriji Republike.

U skladu sa novom Odlukom o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, vlasnici ugostiteljskih objekata će morati da prijave i sklope ugovor sa estradno-muzičkim umetnicima. Najniža visina honorara za estradno-muzičke umetnike iznosi 1.200 dinara, a porez se obračunava po stopi od 17% što iznosi minimalno 200 dinara. Honorar se isplaćuje svakom članu benda pojedinačno.
Ukoliko estradno-muzički umetnik nema regulisane doprinose, moraće da plati dažbine koje iznose čak 60 odsto od visine honorara. Nastavi sa čitanjem “Radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača”