Poslovni savetnik | Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa od 01. avgusta u 2017. godini

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Iznos najniže mesečne osnovice…

Poslovni savetnik | Davanje poklona deci zaposlenih za Božić i Novu godinu

• Neoporezivi iznos poklona deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iznosi 9.166 dinara godišnje po detetu • Davanje poklona deci zaposlenih za Božić i Novu godinu propisano je Zakonom o radu kao mogućnost. Prema odredbi člana 119. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), poslodavac može…

PORESKI KALENDAR | Lična zarada preduzetnika |

•Rok za dostavljanje obaveštenja poreskoj upravi-15.12.2016. godine• Mogućnost da preduzetnici, koji porez na dohodak građana plaćaju na stvarno ostvaren prihod od samostalne delatnosti, sebi isplaćuju ličnu zaradu, uvedena je krajem maja 2013. godine, tadašnjim Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 47/2013). Svrha uvođenja lične zarade preduzetnika bila je…

ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU

Uskoro “SOS mobing” usluga za žrtve zlostavljanja na radu. Svi koji smatraju da su žrtve zlostavljanja na radu će besplatnim pozivom broja 0800-300-601 dobiti neophodne informacije i odgovore na pitanja šta je mobing, koje radnje podrazumeva i koji su modeli zaštite od zlostavljanja. “SOS mobing” telefonska usluga biće aktivirana u toku ove sedmice, najavljuju iz…

OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU: Poreska prijava podnosi se najkasnije do 16. maja 2016. godine

1. Godišnji porez na dohodak građana Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u skladu sa odredbom člana 87….

Omogućena elektronska predaja prijava M-4 za 2015. godinu

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 15. marta 2016. godine, omogućio je poslodavcima uslugu elektronskog podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015. godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (e-M4) na sajtu Fonda (http://www.pio.rs/).     Po uspešno predatom zahtevu i prijavi M-4 poslodavac će dobijati sistemski generisanu poruku PIO Fonda…

Digitalno potpisivanje M-4 obrasca i elektronska predaja prijava M-4 (upis radnog staza)

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 15. marta 2016. godine, omogućuje poslodavcima uslugu elektronskog podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015. godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (E-M4) na sajtu Fonda (www.pio.rs). Po uspešno predatom zahtevu i prijavi M-4 poslodavac će dobijati sistemski generisanu poruku Fonda da su zahtev i…