Olaksice za zapošljavanje novih radnika

Predloženim  olakšicama omogućava se da poslodavci smanje troškove svog poslovanja i podstiče se legalno zapošljavanje. Olakšice na zarade odnose na zapošljavanje novih radnika nezavisno od starosne granice, odnosno radnog iskustva. Poslodavac  koji zaposli novo lice imaće pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog…

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE RASPISUJE JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2016. GODINI Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30.11.2016. godine. Nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih na koja se ova subvencija primenjuje su:…

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2016. GODINI

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE RASPISUJE JAVNI POZIV  NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2016. GODINI Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 18.04.2016. godine. Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba)…

Svako fizičko lice može vršiti uvid u podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima kod poslodavaca kod kojih je imao ili ima zasnovan radni odnos

Prenosimo obaveštenje koje je objavljeno na sajtu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO): „Važno obaveštenje za korisnike usluga CROSO 14-01-2016 15:00 Počev od 15.01.2016. godine na Portalu Centralnog registra svako fizičko lice može vršiti uvid u podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima, kao i o eventualnim neusklađenostima. Fizičko lice može vršiti uvid isključivo u svoje…

Pravilnik o radnoj knjižici prestao da važi 1. januara 2016. godine

Pravilnik o radnoj knjižici(“Sl. glasnik RS”, br. 17/97) prestao je da važi 1. januara 2016. godine, zbog čega više ne postoji obaveza izdavanja nove radne knjižice, kao ni obaveza da se u radne knjižice evidentira period radnog odnosa i drugog osiguranja. Shodno tome, radne knjižice izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. godine nastaviće da se…

Novi iznos dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo od 01. januara 2016. godine

Vlada Republike Srbije donela je izmene Zakona o porezu na dohodak građana koji reguliše pitanje poreskih davanja na ime isplata dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo. Naime počev od 01 januara 2016 godine, povećan je maksimalni iznos neoporezivnog iznosa prilikom isplate ino dnevnica na iznos od 50 evra. Pomenuti iznos dnevnice isti je za sve…

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU- 2016. godine uslov za starosnu penziju

Od Nove godine stupile su na snagu nove odredbe za penzionisanje koje su u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 – dalje:…

NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE – “Sl. glasnik RS”, br. 112/2015

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (dalje: Zakon o izmenama i dopunama) objavljen je u “Sl. glasniku RS”, br. 112/2015 od 30. decembra 2015. godine, a stupio je na snagu i primenjuje se od 1. januara 2016. godine. Osnovna sadržina izmena i dopuna u okviru Zakona o doprinosima za…