Obaveštenje za preduzetnice o novom načinu obračuna porodiljskog odsustva od 1. jula 2018. godine

Novim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je stupio na snagu 01. jula 2018. godine,  naknada koju ostvaruje preduzetnica za vreme porodiljskog odsustva  razvrstana je  u kategoriju ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta. Nastavi sa čitanjem “Obaveštenje za preduzetnice o novom načinu obračuna porodiljskog odsustva od 1. jula 2018. godine”

Obaveštenje za poslodavce o novom načinu obračuna porodiljskog odsustva od 1. jula 2018. godine

Od 1. jula 2018. godine na snagu je stupio novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom u okviru kojeg su predviđene i brojne novine vezane za porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta. Jedna od najznačajnijih novina u zakonu je to da je proširen krug žena koje mogu ostvariti pravo na naknadu zarade za rođenje deteta. Do sada su naknadu za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta mogle da dobiju samo majke koje su u radnom odnosu. Nastavi sa čitanjem “Obaveštenje za poslodavce o novom načinu obračuna porodiljskog odsustva od 1. jula 2018. godine”

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I GRAD SUBOTICA

Raspisuju

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2018. GODINI

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška sredstava, a najkasnije do 31.10. 2018. godine. Nastavi sa čitanjem “JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA”

Olakšice za lica koja započinju obavljanje delatnosti – novi poslodavci od 01. oktobra 2018. godine

OLAKŠICE ZA LICA KOJA ZAPOČINJU OBAVLJANJE DELATNOSTI

(DOPRINOSI NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE)

Oslobođenje se primenjuje od 01. oktobra 2018. godine

Izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje izmenjen je član 45. koji se odnosi na razne olakšice, gde  je dodat  član 45.g koji se odnosi na lica koja započinju sa obavljanjem sopstvene delatnosti, tj. nove  poslodavce. Nastavi sa čitanjem “Olakšice za lica koja započinju obavljanje delatnosti – novi poslodavci od 01. oktobra 2018. godine”