post

Skup preduzetnica Biznis ćoše – „Kako poslovati u Srbiji kada ste žena“

Na temu „Kako poslovati u Srbiji kada ste žena“ u Klein hous-u sinoć je, drugi put po redu u Subotici, održan skup preduzetnica „Biznis ćoše“. O svojim uspesima u poslovanju govorile su uspešne preduzetnica iz našeg grada sa idejom podsticanja ženskog preduzetništva. Početnicama u biznisu ili ženama koje tek žele da se odvaže na ovaj…

Objavljen je novi Pravilnik o o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (primena od 1. januara 2018. godine)

Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje: 1) poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem (Obrazac PPDG-1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti); 2) godišnjeg poreza…

Bespovratna sredstva za subvencionisanje starih zanata

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju umetničkih i starih zanata, odn. domaće radinosti u 2017. godini Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2017. godine. Cilj dodele bespovratnih sredstava je unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu…

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje- grad Subotica

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2017.GODINI Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška sredstava, a najkasnije do 30.10.2017.godine. I OSNOVNE INFORMACIJE Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju…

Radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača

Vlada Republike Srbije donela je  Odluku o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, koji se primenjuje na sve poslodavce na teritoriji Republike. U skladu sa novom Odlukom o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, vlasnici ugostiteljskih objekata će morati da prijave…

Poslovni savetnik | UREDBA o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

Član 1. Ovom uredbom se uređuje obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna „T-500”, određuje se maksimalna visina marži, remitenda i rokovi plaćanja privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom hleba od brašna „T-500” (u daljem tekstu: proizvođači hleba). Član 2. Proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T-500” u…

Poslovni savetnik | Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa od 01. avgusta u 2017. godini

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Iznos najniže mesečne osnovice…