Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

Institucija: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Kategorija: Subvencije
Rok za prijavu: od 23.2.2015. do 31.12.2015.
Opis programa:

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj sufinansira otvaranje pogona proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene planirana su sredstva u iznosu od 245.000.000,00 dinara za 2015. godinu.

Sredstva za sufinansiranje mogu se koristiti za:
– izradu kompletne investiciono-tehničke dokumentacije,
– adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta,
– nabavku novih mašina i opreme,
– nabavku repromaterijala.

Uz obrazac prijave podnosi se sledeća dokumentacija:
– Opšti podaci o registraciji privrednog društva,
– Finansijski izveštaj za period poslovanja u poslednje dve godine (osim za novoosnovana privredna društva)
– Saglasnost odgovarajućeg organa jedinice lokalne samouprave,
– Elaborat o otvaranju novog pogona pri čemu su neophodni elementi elaborata: cilj predloga projekta, kratak opis tehnologije, šematski prikaz postrojenja sa objašnjenjem, način industrijske primene sa elementima programa zaštite životne sredine, ciljevi proizvodnje i marketinga i projekcija obima plasmana i finansijskog efekta,
– Overena izjava o obavezi zapošljavanja najmanje 10 novih radnika,
– Uverenja nadležnog poreskog organa i nadležnog lokalnog poreskog organa da je korisnik izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine, u skladu sa propisima Republike Srbije,
– Potvrde nadležnog suda ili nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata da protiv Korisnika nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja Javnog konkursa odnosno u vreme podnošenja prijave.

Sekretarijat može od podnosioca prijave, po potrebi, zatražiti dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Konkurs je otvoren tokom cele godine.
Kome je namenjen:

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije koja:
1. planiraju da sredstva sufinansiranja koriste za pogone novih tehnologija na teritoriji AP Vojvodine,
2. planiraju da zaposle najmanje 10 novih radnika u pogonima za koje su odobrena sredstva,
3. su obezbedila sopstveno učešće u iznosu od najmanje 51 % od ukupne vrednosti investicije,
4. su izmirila dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine, u skladu sa propisima Republike Srbije,
5. nisu pod izrečenom merom zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja Javnog konkursa, odnosno u vreme podnošenja prijave.

Kontakt:

Prijava i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”Za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, kao i u elektronskoj formi , a na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Branimir Kuzmančev, telefon 021/487-4490, e-mail: branimir.kuzmancev@vojvodina.gov.rs .

Zajam nemačke razvojne banke KfW od 100 miliona evra za finansiranje poljoprivrede, energetske efikasnosti, obnovljive energije i opštinske infrastrukture

Nemačka razvojna banka – KfW odobrila je Republici Srbiji zajam od 100 miliona evra za finansiranje poljoprivrede, energetske efikasnosti, obnovljive energije i opštinske infrastrukture.

Namena zajma:

  • za poljoprivredu – finansiranje primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije (kupovina poljoprivrednog zemljišta, objekata, mehanizacije i opreme, stoke za uzgoj, ulaganje u razvoj organske poljoprivrede i proizvodnju voća i ulaganje u obrtni kapital u iznosu do 10% ukupnog iznosa zajma);
  • za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju – finansiranje rekonstrukcije, renoviranja ili opremanja malih i srednjih preduzeća i domaćinstava u Srbiji, što će smanjiti jediničnu potrošnju energije i emisiju CO2 za najmanje 20%;
  • za opštinsku infrastrukturu – finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sistema, kupovine vozila i mašina za pružanje komunalnih usluga i javni prevoz, rekonstrukcije ulica, izgradnje i obnove mreža električne energije, javnog osvetljenja i sistema za grejanje, izgradnje i obnove socijalne infrastrukture (škola, obdaništa, institucija zdravstvene zaštite itd).

Uslovi kreditiranja:

 

Iznos pojedinačnog kredita: za poljoprivredu nema ograničenja
za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju do 1.000.000 evra
za opštinsku infrastrukturu do 1.200.000 evra, s tim da vrednost pojedinačnog projekta na može biti veća od 2.500.000 evra
Ročnost kredita: do sedam godina
Period počeka kredita: do dve godine
Kamatna stopa: do visine stope koju posrednička banka naplaćuje na zajmove iz drugih izvora za iste namene

 

Sredstva KfW zajma raspoloživa su malim i srednjim preduzećima, opštinama, poljoprivrednim gazdinstvima i fizičkim licima preko posredničkih banaka:

 

ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs) pet miliona evra za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com) 30 miliona evra za poljoprivredu i 25 miliona evra za opštinsku infrastrukturu
PROCREDIT BANK (www.procreditbank.rs) 40 miliona evra za poljoprivredu

 

Detaljnije informacije u vezi sa ovom kreditnom linijom mogu se dobiti u posredničkim bankama, kao i u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne banke Srbije – Odsek za revolving kredite Republike Srbije (tel.: 011/333-8324, 333-8325, 333-8326).

Republika Italija – krediti za mala i srednja preduzeća i javna komunalna preduzeća

Vlada Republike Italije odobrila je oktobra 2004. godine Republici Srbiji kredit u iznosu od 33,25 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća.

Do kraja maja 2014, sredstva ovog kredita, uključujući i sredstva revolving fonda formiranog od redovnih otplata glavnice i kamate, koristilo je 161 malo i srednje preduzeće, u ukupnom iznosu od 54,5 miliona evra. Sredstva revolving fonda i dalje su raspoloživa i mogu biti korišćena uz najdužu ročnost kredita od osam godina do 2014, a uz kraću ročnost do 2022. godine.

Novi kredit Republike Italije

Sredstva novog kredita Republike Italije od 30 miliona evra raspoloživa su malim i srednjim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima od kraja aprila 2012. Do kraja maja 2014. sredstva ovog kredita koristilo je 16 malih i srednjih preduzeća, u ukupnom iznosu od 3,4 miliona evra. Sredstva će biti raspoloživa i mogu biti korišćena uz najdužu ročnost kredita od osam godina do 2016, a uz kraću ročnost do 2024. godine.

Namena kredita:

najmanje 70% pojedinačnog kredita može se koristiti za nabavku opreme, rezervnih delova, tehnologije i industrijskih licenci italijanskog porekla;

najviše 30% pojedinačnog kredita može se koristiti za pokrivanje troškova u zemlji – obrtnih sredstava i robe neophodne za realizaciju projekta.

Uslovi kreditiranja:

 

Iznos pojedinačnog kredita od 50.000 do 1.000.000 EUR
Kamatna stopa – fiksna do 4,85% – efektivna
Ročnost kredita do osam godina
Period počeka kredita do dve godine

 

Narodna banka Srbije, kao agent Vlade Republike Srbije, sredstva ovih kredita plasira krajnjim korisnicima preko devet posredničkih banaka:

BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com)

ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs)

EUROBANK (www.eurobank.rs)

JUBMES BANKA (www.jubmes.rs)

KBM BANKA (www.kbm.rs)

KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)

PROCREDIT BANK (www.procreditbank.rs)

SBERBANK SRBIJA (www.sberbank.rs)

SRPSKA BANKA (www.srpskabanka.rs)

UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditgroup.rs)

Detaljnije informacije u vezi sa ovom kreditnom linijom mogu se dobiti preko navedenih posredničkih banaka, kao i u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne banke Srbije – Odsek za revolving kredite Republike Srbije (tel. , 333-8325, 333-8342).

Evropska investiciona banka – zajmovi za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i lokalnu samoupravu

Evropska investiciona banka odobrila je 2002, 2004. i 2009. godine Republici Srbiji tri Apeks globalna zajma, u ukupnom iznosu od 315 miliona evra, za finansiranje malih i srednjih preduzeća i lokalne samouprave. Do kraja septembra 2011, sredstva tih zajmova su u potpunosti iskorišćena za finansiranje projekata 450 malih i srednjih preduzeća i 12 lokalnih samouprava.

Imajući u vidu veliku zainteresovanost za sredstva Apeks zajmova, Evropska investiciona banka odobrila je Republici Srbiji novi Apeks zajam od 250 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, kao i preduzeća iz oblasti automobilske industrije i medija.

Prva tranša od 150 miliona evra namenjenih finansiranju izvozno orijentisanih malih i srednjih preduzeća do 250 zaposlenih, prioritetnih projekata preduzeća bez obzira na broj zaposlenih, kao i preduzeća iz oblasti automobilske industrije i medija, u potpunosti je iskorišćena kroz 103 projekata krajnjih korisnika posredničkih banaka.

Iz druge tranše od 100 miliona evra, takođe namenjenih finansiranju izvozno orijentisanih malih i srednjih preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, do kraja maja 2014. Evropskoj investicionoj banci upućeno je na odobrenje 38 projekta, u iznosu od 95,0 miliona evra. 

Uslovi kreditiranja:

 

Ročnost kredita: do sedam godina
Period počeka kredita: do dve godine
Kamatna stopa: fiksna ili varijabilna

 

Odbor za upravljanje, koji čine predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva privrede i Narodne banke Srbije, ocenjivaće usklađenost projekata koje odabrane finansijske institucije predlažu za finansiranje sredstvima zajma s ciljevima relevantnih strateških akata Vlade Republike Srbije.

Sredstva Apeks zajma plasiraju se krajnjim korisnicima preko sledećih posredničkih finansijskih institucija:

BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com)

CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (www.creditagricole.rs)

ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs)

ERSTE BANK (www.erstebank.rs)

EUROBANK(www.eurobank.rs)

FINDOMESTIC BANKA (www.findomestic.rs)

JUBMES BANKA (www.jubmes.rs)

KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)

OTP BANKA SRBIJA (www.otpbanka.rs)

PIRAEUS BANK (www.piraeusbank.rs)

PROCREDIT BANK (www.procreditbank.rs)

RAIFFEISEN BANKA (www.raiffeisenbank.rs)

RAIFFEISEN LEASING (www.raiffeisen-leasing.rs)

SBERBANK SRBIJA (www.sberbank.rs)

SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (www.societegenerale.rs)

SOGELEASE SRBIJA (www.sogelease.rs)

SRPSKA BANKA (www.srpskabanka.rs)

UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs)

Detaljnije informacije u vezi sa ovom kreditnom linijom mogu se dobiti preko navedenih posredničkih banaka i lizing kompanija, kao i u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne banke Srbije – Odsek za revolving kredite Republike Srbije (tel.: 011/333-8324, 333-8325, 333-8342).