Vesti | Dostavljanje Polugodišnjih izveštaja za 2017. godinu

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda („Službeni glasnik…

Konkursi | Subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala u 2017. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam objavio je javni poziv koji ima za cilj dodelu bespovratnih sredstava je jačanje konkurentnosti privrednih subjekata i povećanje ukupnog privrednog rasta i razvoja preduzetništva u AP Vojvodini putem olakšavanja započinjanja novih proizvodnih ciklusa i stimulisanja stvaranja nove dodatne materijalne vrednosti namenjene tržištu. Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a…

Poslovni savetnik | Promet pekarskih proizvoda u slučaju kada se kupcu omogućava da kupljene proizvode konzumira na licu mesta

Promet pekarskih proizvoda kao dobara oporezuje se po posebnoj stopi od 10%, međutim  sa druge strane usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta oporezuju se po opštoj stopi PDV od 20%.  Naime, do sada usluge predaje pića i jela za konzumaciju na licu mesta nisu bile bliže definisane propisima, tako da je…

Vesti | Overa potpisa, rukopisa i prepisa od 01.marta 2017.godine kod javnog beležnika

Prema odredbama Čl. 1. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa: Potpis, rukopis i prepis overava javni beležnik, ako zakonom nije drugačije određeno, a pored javnog beležnika, može overiti i javnobeležnički pripravnik, kao i njegov izdavalac, shodnom primenom odredaba ovog zakona. U Prelaznim i završnim odredbama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa čl.29. određeni…

Vesti | Sajam zapošljavanja u Subotici | (7. april – Hotel Galerija)

Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Subotica, organizuje Sajam zapošljavanja koji će se održati 7. aprila u atriumu Hotela Galleria, a na kom je omogućen direktan kontak nezaposlenih lica sa poslodavcima.   Poslodavci mogu da se  se  prijave za učešće na sajmu  do 31. marta, a sve dodatne informacije mogu se  dobiti od načelnice Odeljenja za…

Javni poziv za bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini  („Službeni  glasnik RS”, broj 09/17) MINISTARSTVO PRIVREDE raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE  U POSLOVANJU  U 2017. GODINI   Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz…

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte

Na osnovu Uredbe o podsticajima razvoju preduzetništva („Službeni  glasnik RS”, broj 113/15), Zaključka Vlade kojim se usvaja Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte i Zaključka Vlade kojim se usvaja Program o izmenama i dopunama Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte.  MINISTARSTVO PRIVREDE raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODSTICANJA…

Konkursi | Javni pozivi NSZ

Nacionalna sluzba za zapošljavanje raspisala je danas  javne pozive : Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godini datum objave: 7. фебруар 2017. Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini datum objave: 7. фебруар 2017. Javni…

Konkursi | Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2017. godini. Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu. Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju…