Kako postati član Udruženja privrednih društava i preduzetnika?

Član Udruženja može biti:
1. Svaki preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti;
2. Svako pravno lice registrovano za obavljanje delatnosti.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Svojstvo člana stiče se potpisivanjem pristupnice i podnošenjem popunjene pristupnice Upravnom odboru i nakon odobrenja Upravnog odbora, izmirivanjem godišnje članarine.

 

Da bi neko postao član UPDP-a Subotica potrebno je da popunjenu prijavu za učlanjenje poštom pošalje na adresu Udruženja ili  e-mail-om na adresu  clanstvo@updpsu.com .

Članarina  zavisi od broja zaposlenih i kategorije člana  koji želi da pristupi Udruženju, a uplaćuje se na tekući račun Udruženja “UPDP” Subotica. Obaveza plaćanja članarine odnosi se na kalendarsku godinu i plaća se „za godinu“.
Vaša prijava će biti pregledana od strane članova Upravnog odbora Udruženja, a o rezultatima ćete biti obavešteni telefonom ili imejlom  u roku od jedne radne nedelje. Ukoliko Vaša prijava za članstvo bude bila prihvaćena, dobićete pismo dobrodošlice sa uputstvom kako da kompletirate pristupnicu za članstvo.

Članovi UPDP Subotica koji su pristupili Udruženju registrovani kao  pravna lica ili preduzetničke radnje ostvaruju pravo na usluge iz sektora:

Članovi koji su pristupili Udruženju UPDP Subotica kao fizička lica ostvaruju pravo na usluge iz sektora :

 

Visina članarine

Kategorija člana Broj zaposlenih licaIznos članarine
Preduzetnik• Bez zaposlenih3600,00
• do 5 zaposlenih5000,00
• do 10 zaposlenih8000,00
• do 20 zaposlenih10000,00
• do 50 zaposlenih15000,00
• preko 50 zaposlenihpo dogovoru
Pravno lice• do 5 zaposlenih8000,00
• do 10 zaposlenih10000,00
• do 20 zaposlenih15000,00
• do 50 zaposlenih20000,00
• preko 50 zaposlenihpo dogovoru

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate.

UPDP