ČLANSTVO

Kako postati član Udruženja privrednih društava i preduzetnika?

Član Udruženja može biti:
1. Svaki preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti;
2. Svako pravno lice registrovano za obavljanje delatnosti.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Svojstvo člana stiče se potpisivanjem pristupnice i podnošenjem popunjene pristupnice Upravnom odboru i nakon odobrenja Upravnog odbora, izmirivanjem godišnje članarine.

 

Da bi neko postao član UPDP-a Subotica potrebno je da popunjenu prijavu za učlanjenje poštom pošalje na adresu Udruženja ili  e-mail-om na adresu  clanstvo@updpsu.com .

 

Članarina se  uplaćuje  na tekući račun Udruženja “UPDP” Subotica. Obaveza plaćanja članarine odnosi se na kalendarsku godinu i plaća se „za godinu“.
Vaša prijava će biti pregledana od strane članova Upravnog odbora Udruženja, a o rezultatima ćete biti obavešteni telefonom ili imejlom  u roku od jedne radne nedelje. Ukoliko Vaša prijava za članstvo bude bila prihvaćena, dobićete pismo dobrodošlice sa uputstvom kako da kompletirate pristupnicu za članstvo.

 

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate.