KLUB POSLOVNIH ŽENA

Klub poslovnih žena predstavlja sekciju za razvoj ženskog biznis liderstva  sa ciljem da se:

  • Afirmiše i podstiče učešće žena u preduzetničkim aktivnostima, upravljanju kompanijama,  kao i u upravljanju javnim poslovima od značaja za biznis zajednicu u Subotici, Vojvodini i Srbiji;
  • Radi na uvođenju koncepta rodne ravnopravnosti u rad Udruženja privrednih društava i preduzetnika Subotice;
  • Radi na okupljanju i umerežavanju biznis liderki (vlasnica/suvlasnica kompanija i žena na rukovodećim pozicijama u kompanijama) unutar Udruženja privrednih društava i preduzetnika Subotice i Unije poslodavaca Vojvodine;
  • Inicira i organizuje različite programe, projekte i aktivnosti koji doprinose većoj zastupljenosti žena u preduzetništvu i upravljanju kompanijama kao i njihovoj ukupnoj uspešnosti (edukacije, istraživanja, mentorstvo, konferencije, biznis susrete, izložbe, studijske posete i dr…);
  • Predlaže ustanovljenje nagrade za biznis liderke i organizuje aktivnosti na njenoj dodeli;
  • Podstiče i organizuje saradnju Kluba  i njenih članica sa srodnim organizacijama, mrežama i inicijativama u zemlji i inostranstvu.

Kako postati članica Kluba poslovnih žena UPDP Subotica

Članice Kluba poslovnih žena UPDP Subotica  mogu biti predstavnice kompanija (vlasnice/suvlasnice ili  žene na rukovodećoj poziciji) i žene koje su na menadžerskim pozicijama u kompanijama. Članstvo u Klubu  je dobrovoljno. Svojstvo članice  stiče se podnošenjem popunjene pristupnice Klubu poslovnih žena UPDP Subotica i nakon plaćanja godišnje članarine.