Tražite radnika?

Ukoliko tražite radnika mi Vam nudimo mogućnost da Vaš oglas  postavimo na naš sajt i na našoj facebook stranici.

Cene oglašavanja  konkursa su sledeće:

 

  Klasični oglas
Istaknuti oglas
Dizajnirani  oglas
1 oglas za posao u trajanju od 7 dana
1.500 din 4.000 din 20.000 din

Napomena :

   Jedan oglas može da sadrži samo jednu radnu poziciju bez obzira na broj traženih kandidata;

Ukoliko oglas sadrži više radnih pozicija, napominjemo da se jedna radna pozicija objavljuje kao jedan oglas za posao;

 


Klasični  oglas

Zadovoljava minimalne potrebe za oglašavanjem konkursa za posao;

Oglas će biti objavljen na našem sajtu i našoj facebook stranici  nakon dostavljanja popunjenog  formulara,  koji se popunjava na našem sajtu  i izvršene uplate.

 

   Istaknuti oglas 

Uvek iznad klasičnih  oglasa u rezultatima pretrage na sajtu;

Oglas Vaše  kompanije na baneru na  stranici poslovi na našem  sajtu;

Oglas će biti objavljen na našem sajtu i našoj facebook stranici  nakon dostavljanja popunjenog  formulara,  koji se popunjava na našem sajtu  i izvršene uplate;

Odmah po objavljivanju Vašeg oglasa, svakom kandidatu iz naše baze, koji ima aktiviranu uslugu za “ALARM”   šalje se  e-mail/om  obaveštenje o objavljenom  konkursu.

 

Dizajnirani oglas

Nudi mogućnost da predstavite svoju kompaniju u rezultatima pretrage;

Vaš logo u rezultatima pretrage oglasa;

Odmah po objavljivanju Vašeg oglasa, svakom kandidatu iz naše baze, koji ima aktiviranu uslugu za “ALARM ”   šalje se  e-mail/om  obaveštenje o objavljenom  konkursu;

Oglas će biti objavljen na našem sajtu i našoj facebook stranici  nakon dostavljanja popunjenog  formulara,  koji se popunjava na našem sajtu  i izvršene uplate.


 

FORMULAR ZA POSTAVLJANJE OGLASA

PODACI O PREDUZEĆU KOJE OBJAVLJUJE OGLAS (vidljivo administratoru sajta)

Vrsta oglasa
 klasični oglas istaknuti oglas dizajnirani oglas

Resenje APR (obavezno)

PODACI O OGLASU (vidljivo kandidatima za konkurs)

Želim da me kanditati kontaktiraju
 e-mail telefon pošta