Knjigovodstvne usluge koje pružamo:

– vođenje poslovnih knjiga (dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga);
– vođenje analitičkih knjigovodstva: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, nedovršeni proizvodi, gotovi proizvodi;
– vođenje robnomaterijalnog knjigovodstva
– izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEP knjige;
– vođenje PDV evidencije, obračun PDVa, izrada poreske prijave PDVa;
– obračun zarada zaposlenima, prijava/odjava radnika, izrada M4 obrasca;
– obračun amortizacije osnovnih sredstava;
– vođenje dinarske i devizne blagajne;
– obračun ugovor o delu, autorskih ugovora, zakupa i sličnih obračuna;
– analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najbolje odluke (poresko i poslovno savetovanje);
– izrada završnog računa;
– arhiviranje i čuvanje dokumentacije;
– kurirske poslove (odnošenja, donošenja i predaje dokumentacije)
– zastupanje pred poreskim organima;
– otvaranja preduzetničke radnje (SZR, STR, SUR, SZTR, SUTR…);
– otvaranje preduzeca (DOO);
– osnivanja udruženja (udruženja građana, skupštine stanara, sportskog udruženja…)

 

Upit za ponudu  knjigovodstvenih usluga

Ukoliko želite da znate koja bi bila cena knjigovodstvenih usluga za vođenje poslovanja Vašeg preduzeća, molim Vas da popunite  online upitnik. Vaši podaci će se koristiti isključivo za svrhu određivanja cene naših  usluga.

Naziv preduzeća:

Vaš е-mail:

Adresa preduzeća:

Mesto registracije preduzeća:

PIB :

Kontakt telefon :

Pravna forma:

Šifra delatnosti:

Broj zaposlenih:

Obveznik pdv-a:

Vrsta delatnosti:
 maloprodaja veleprodaja usluga ugostiteljstvo-kafic ugostiteljstvo-restoran proizvodnja ostalo

Devizno poslovanje:

Broj primljenih računa (na mesečnom nivou):

Broj izdatih računa (na mesečnom nivou):

Broj osnovnih sredstava :

Vaša napomena: